ANIMA I ANIMUS – JAK UAKTYWNIĆ W SOBIE ENERGIĘ PRZECIWNEJ PŁCI?

Anima i Animus to pojęcia stworzone przez słynnego psychologa i psychiatrę Carla Gustawa Junga, które odnoszą się zarówno do męskich energii obecnych w kobiecie, jak i do żeńskich energii obecnych w mężczyźnie. Bardziej lub mniej uaktywnione ma je w sobie każdy z nas. Jak wpływają na nas w codziennym życiu? W jaki sposób możemy zsynchronizować się z tymi energiami?

Anima i Animus jako archetypy

Anima to aspekt żeński w osobowości mężczyzn, a Animus – aspekt męski w osobowości kobiety.

Ich rolą jest równoważenie ego przeciwnej płci.

Mają charakter archetypów, czyli idei o silnym ładunku emocjonalnym, składników nieświadomości zbiorowej (zapisów uniwersalnych doświadczeń ludzkości, dotyczących np. naszych predyspozycji do lęku przed wężami i ciemnością).

Anima i Animus jako archetypy zawierają doświadczenia pokoleń w obcowaniu z przeciwną płcią.

anima-animus.jpg
Anima i Animus foto.123rf.com

Czasem przejmują kontrolę nad osobowością, np. przejawiają się w typowo męskich lub kobiecych zachowaniach osoby przeciwnej płci.

Dzięki nim mężczyzna lepiej rozumie kobiety, a kobieta lepiej rozumie mężczyznę.

Podobnie jak inne archetypy mogą być rzutowane na świat zewnętrzny.

Mężczyzna rzutujący swoją Animę na partnerkę może ją idealizować, przypisywać cechy, które nie są jej lub czuć się rozczarowany jej zachowaniem, jeśli jest niezgodne z rzutowanym na nią obrazem idealnym.

Wpływ na codzienność

Anima, objawiając się z nieświadomości mężczyzny, często jest zapominana lub tłumiona w codziennym życiu.

Jednak, aby mężczyzna mógł osiągnąć większą wewnętrzną równowagę i harmonię, konieczne jest, aby rozpoznał, obejmował swym rozumem i łączył się z tym utajonym elementem swojej osobowości.

Mężczyzna powiązany z aspektem żeńskim wykazuje dużą czułość, cierpliwość, uwagę i współczucie w relacjach międzyludzkich.

Jednakże nadmierna ekspresja tego elementu, wyzwala w mężczyźnie próżność, zmienność nastrojów i zbyt dużą wrażliwość na zranione uczucia.

anima-animus.jpg
Anima i Animus foto.123rf.com

Podobnie jest z Animusem, który jako nieświadomy męski wymiar kobiecej psychiki, ze względu na uwarunkowania społeczne, rodzicielskie i kulturowe często jest hamowany, ograniczany i tłumiony.

Z drugiej strony zachodni styl życia bezlitośnie narzuca kobietom ideały męskości jako sposoby na osiągnięcie doskonałości i odniesienia sukcesu, co sprzyja powstawaniu negatywnego wymiaru tego elementu, przejawiającego się m.in. w niewrażliwości i życiowej bezwzględności.

Jednak włączenie pozytywnego wymiaru Animusa do kobiecej psychiki może objawiać się dodatkową siłą, asertywnością i racjonalnością w działaniu.

Synchronizacja energii

W zamyśle Junga, aby osoba mogła być w pełni sobą, musi spotkać się i pracować ze swoją wewnętrzną Animą lub Animusem.

Skupiając się na swojej indywidualności, dochodzimy do samorealizacji.

Połączenie z naszym wewnętrznym męskim lub żeńskim aspektem jest niezbędne dla rozwoju samoświadomości i zrozumienia tego, kim jesteśmy.

I nie chodzi tutaj o przemianę kobiety w mężczyznę i odwrotnie, o staniu się homoseksualistą, lecz o obudzenie pewnych uśpionych energii, synchronizacja z nimi i tworzenie równowagi, która zjednoczy wszystkie przeciwieństwa w jedną całość.

Połączenie z Animusem (dla kobiet)

Kobieta, pragnąc połączyć się ze swoim wewnętrznym Animusem, musi przede wszystkim zrozumieć męską energię, która przejawia się w aktywności, dominacji i logice.

Dlatego, jeśli chcesz zsynchronizować się z energią Animusa:

 • Ćwicz asertywność.
 • Naucz się przyjmować na siebie nowe obowiązki.
 • Odkrywaj i rozwijaj zdolności przywódcze.
 • Nie bój się przyjmować stanowiska, które pozwala ci kierować innymi.
 • Stań się bardziej samodzielna i samowystarczalna.
 • Nie unikaj męskich obowiązków, np. naprawy zepsutego kranu.
 • Medytuj, relaksuj się itd. – rób wszystko, by osiągnąć większą równowagę emocjonalną.
 • Ucz się racjonalnego podejścia do problemów i szybkiego podejmowania decyzji.

Połączenie z Animą (dla mężczyzn)

Mężczyzna, pragnąc połączyć się ze swoją wewnętrzną Animą, musi zrozumieć kobiecą energię,

która przejawia się w bierności, wrażliwości i emocjonalności.

Dlatego, jeśli chcesz zsynchronizować się z energią Animy:

 • Praktykuj sztukę uważnego słuchania z troską i współczuciem.
 • Bądź czuły, namiętny, romantyczny w gestach i działaniu.
 • Wyrób w sobie potrzebę opiekowania się kimś lub pielęgnowania czegoś.
 • Bądź troskliwy i empatyczny.
 • Wyrażaj twórczość wewnętrznej Animy w tańcu, muzyce, sztuce itp.
 • Spróbuj zrozumieć istotę swoich wewnętrznych emocji.
 • Poszerzaj swoje zainteresowania, dokształcaj się, postaw na rozwój osobisty, by zrozumieć istotę miłości i spełnienia.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.

https://www.youtube.com/watch?v=G_eg9onw3N0