20 FAKTÓW DOTYCZĄCYCH 5G, O KTÓRYCH KAŻDY MUSI WIEDZIEĆ!

Environmental Health Trust (EHT) – organizacja zajmująca się m.in. identyfikacją, oceną i zmniejszaniem ryzyka związanego ze szkodliwością promieniowania elektromagnetycznego, opublikowała listę 20 faktów o sieci bezprzewodowej 5G. Są to kwestie ważne przede wszystkim dla bezpieczeństwa naszego zdrowia, dlatego też każdy powinien o nich wiedzieć. Oto i one.

W skrócie o EHT

Environmental Health Trust (EHT) jest jedyną organizacją non-profit na świecie, która prowadzi krytyczne badania o prawdziwych zagrożeniach dla środowiska, jak i współpracuje bezpośrednio z lokalnymi społecznościami, nauczycielami, rodzicami i uczniami, a także decydentami, aby zrozumieć i ograniczyć te zagrożenia poprzez badania, edukację i orzecznictwo.

Jej mottem jest życie w bezpiecznym i zdrowym środowisku, z bezpieczną technologią.

Pracownicy organizacji zajmują się także identyfikacją, oceną i zmniejszaniem ryzyka związanego z telefonami komórkowymi i innymi formami promieniowania mikrofalowego m.in. poprzez publikowanie artykułów w recenzowanych czasopismach na temat możliwych zagrożeń i sposobów ich uniknięcia.

W ostatnim czasie organizacja EHT zajęła się kwestią wprowadzania technologii 5G.

Publikując artykuł o faktach dotyczących sieci 5G i jej wpływu na ludzkie zdrowie, chce zwiększyć świadomość społeczeństw na całym świecie, z jakim ryzykiem wiąże się „technologia przyszłości”.

fakty-5g.jpg
foto.123rf.com

20 faktów o 5G

Oto 20 faktów o technologii 5G opracowanych przez EHT.

 

Fakt 1 – w celu zapewnienia dobrego zasięgu technologia 5G wymaga montażu niezliczonej ilości „małych” anten komórkowych w całym naszym otoczeniu.

 

Fakt 2 – anteny bezprzewodowe emitują szkodliwe mikrofale, a każda taka instalacja 5G może mieć ponad tysiąc anten transmitujących fale jednocześnie.

 

Fakt 3 – Federalna Komisja Łączności (FCC) szacuje i potwierdza, że ​​miliony takich bezprzewodowych przekaźników zostaną zbudowane bezpośrednio przed naszymi domami.

 

Fakt 4 – technologia 5G nie zastąpi obecnej technologii bezprzewodowej, lecz będzie jej kolejnym elementem. 5G będzie wykorzystywała aktualne częstotliwości bezprzewodowe 3G i 4G oraz doda przy tym jeszcze więcej szkodliwego promieniowania.

 

Fakt 5 – lokalne, małe społeczności są pozbawione prawa do podejmowania decyzji dotyczących tej nowej technologii. Technologiczne „usprawnianie” Internetu i telefonii komórkowych oznacza prawie automatyczne ich zatwierdzanie przez włodarzy miast. Nikt nie pyta opinii publicznej o zdanie.

 

Fakt 6 – będziemy żyć w środowisku o bardzo dużym zagęszczeniu odbiorników.

 

Fakt 7 – naukowcy na całym świecie nawołują do wstrzymania wdrożenia sieci 5G.

 

Fakt 8 – skumulowana dzienna ekspozycja na promieniowanie wiąże się z poważnymi skutkami dla zdrowia (szczególnie dotyczy to najbardziej wrażliwych spośród nas – nienarodzonych, dzieci, osób niedołężnych, starszych i niepełnosprawnych).

 

Fakt 9 – naukowcy twierdzą, że promieniowanie o częstotliwości radiowej (typ emitowany przez wieże komórek) jest dla ludzi niezaprzeczalnym czynnikiem rakotwórczym.

 

Fakt 10 – anteny montowane w pobliżu domów obniżają wartość nieruchomości średnio o 20%.

 

Fakt 11 – budowa i wdrażanie sieci 5G jest nieopłacalna pod względem finansowym dla miast i powiatów.

 

Fakt 12 – anteny 5G stanowią zagrożenie dla zdrowia pracowników pracujących przez kilka godzin dziennie w pobliżu miejsc, w których są zamontowane.

 

Fakt 13 – firmy zajmujące się budową infrastruktury 5G ostrzegają inwestorów o potencjalnym niebezpieczeństwie związanym z promieniowaniem, ale ci z kolei nie informują o zagrożeniach zwykłych obywateli.

 

Fakt 14 – anteny radiowe montowane w pobliżu domów powodują pogorszenie snu u osób, które je zamieszkują, obniżają ich wydajność, energię i pogarszają ogólne samopoczucie.

 

Fakt 15 – wykazano, że promieniowanie to ma niekorzystny wpływ na ptaki, pszczoły, drzewa i rośliny.

 

Fakt 16 – wielu miast w USA jest przeciwnych sieci 5G i głosuje za jej wstrzymaniem.

 

Fakt 17 – promieniowanie, które wysyłają maszty telefonii komórkowej, nie jest na bieżąco monitorowane, a wiele z nich narusza dozwolone granice.

 

Fakt 18 – Amerykańska Akademia Pediatrii jest jedną z wielu organizacji medycznych, które wzywają do masowych działań blokujących wdrażanie sieci 5G na rzecz ochrony zdrowia dzieci.

 

Fakt 19 – większość mikrofal absorbujemy przez gruczoły potowe w skórze, dlatego też szybko przenikają one do całego organizmu.

 

Fakt 20 – zdecydowanie bardziej bezpieczną alternatywą dla zwiększenia prędkości Internetu i jego niezawodności są połączenia światłowodowe.

Nie pozwól się zniszczyć! Sklep z odpromiennikami: www.odpromienniki.com

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.

https://www.cda.pl/video/10443075d

https://www.youtube.com/watch?v=cD0fcxR3iI4