DLACZEGO CHORUJEMY I CIERPIMY? – 7 LUDZKICH „GRZECHÓW” WG ŁAZARIEWA

Dlaczego chorujemy, smucimy się, cierpimy? – to pytanie przynajmniej raz w życiu zadał lub zada sobie każdy. Siergiej Łazariew, rosyjski badacz, jasnowidz i terapeuta znany głównie z zainteresowania i badania tematu karmy, znalazł przyczyny tego stanu. Wymienia siedem najważniejszych, powtarzających się ludzkich „grzechów”, błędów, jakie popełniamy na poziomie myśli, słów uczynków i zaniedbań…

Zwrotny związek z wszechświatem

Łazariew zbadał i opisał w polu człowieka pewne struktury tzw. stałe grupy informacyjne, które zachowują i przenoszą pewne informacje z pokolenia na pokolenie.

Ludzki organizm jest jednym systemem, łączącym zdrowie fizyczne, psychiczne, los, charakter itp.

Wszystkie te rzeczy są nieodłącznym elementem pola informacyjno-energetycznego człowieka, które to kształtuje wszystkie aspekty tego, kim jesteśmy, od zdrowia, szczęścia, dostatku, po choroby i biedę.

Jeśli jakiś element naszego życia jest niezadbany, to cierpi na tym cały mechanizm.

Ma to związek z systemem samoregulacji pola, czyli system zwrotnego związku z wszechświatem.

Jego istota polega na tym, że dowolne działanie człowieka, dobre czy złe wraca do niego poprzez jedność informacyjno-energetyczną pola wszechświata.

łazariew-grzechy-ludzkie.jpg
foto.123rf.com

To dlatego, jeżeli wysyłamy w świat negatywne idee i programy, naruszamy naszą harmonię z wszechświatem, czego następstwem są choroby, smutki, bieda i cierpienie.

Jeśli spotykają nas niepowodzenia, choroby psychiczne i fizyczne, to są one wymuszoną blokadą zaczynającego się rozpadu struktur duchowych, odpowiedzialnych za przetrwanie człowieka i jego potomstwa.

Według Łazariewa ludzie najczęściej popełniają siedem głównych „grzechów”, błędów, przyczyn na poziomie myśli, słów uczynków i zaniedbań, które doprowadzają właśnie do złych doświadczeń.

7 ludzkich „grzechów” wg Łazariewa

Wśród podstawowych przyczyn wszelkiego zła, jakie nas dosięga, Łazariew wymienia:

  1. Obrażanie się – to jedno z najpowszechniejszych naruszeń harmonii z wszechświatem. Najsilniej działa wzajemne obrażanie się na siebie rodziców i dzieci, które niszczy życzliwe relacje i powoduje energetyczne spustoszenie.

 

  1. Zabicie miłości – zanim zabije się człowieka, trzeba najpierw zabić miłość do niego. Zdanie Łazariewa tak samo ważna jest miłość do samego siebie, jak i miłość do dziecka. Wyrzeczenie się ich na rzecz, np. dobrej relacji z partnerem jest tym, co prowadzi do poważnych negatywnych następstw.

 

  1. Negatywne słowa i myśli – każda negatywna myśl, słowo, obmowa drugiego człowieka jest krzywdą wyrządzaną bliźniemu. Wypowiadając złe słowa lub myśląc o kimś źle, atakujemy go energetycznie i możemy wyrządzić mu wielką krzywdę.

 

  1. Wampiryzm energetyczny – to powszechnie znane uszkadzanie powłoki pola energetycznego drugiego człowieka, poprzez „żywienie się” jego energią w celu podporządkowania sobie ofiary. Uszkodzenia te mogą prowadzić do zniekształceń karmicznych inii losu, zdrowia i psychiki.

 

  1. Obrażanie się zmarłego – kiedy gniewamy się na śmierć, na to, że jesteśmy zmuszeni zostawić świat, naruszamy tym samym prawo harmonii wszechświata i doprowadzamy do łączenia się pól energetycznych żywych i umarłych. Łazariew podkreśla, że istotą każdego obrządku pochówku zmarłego jest właśnie rozłączenie tych pól i pomyślne przejście struktur pola zmarłego na odpowiedni poziom.

 

  1. Myśli samobójcze – są niebezpieczne dla danego człowieka oraz jego potomstwa, ponieważ formują program samozniszczenia, który będzie przekazywany potomkom nawet do czterech pokoleń wstecz.

 

  1. Złe odżywianie – nieprawidłowa dieta oraz złe zasady towarzyszące spożywaniu posiłków także zaburzają harmonię pola energetycznego i są źródłem doświadczanych chorób i cierpień.

Jak odwrócić bieg?

Oprócz faktu wystrzegania się popełniania każdego z powyższych błędów, ludzkich „grzechów”, Łazariew kładzie nacisk na trzy elementy zadośćuczynienia, które odgrywają istotną rolę w naprawie pola energetycznego.

Są to:

  • Modlitwa o przebaczenie – to swoiste przyznanie się do błędów.
  • Pokuta – czyli rozerwanie nici łączącej przyczynę ze skutkiem i nakierowanie wszystkich sił na zmiany.
  • Pokora – to zrozumienie życiowych prób, duchowy rozwój i osiągnięcie harmonii z wszechświatem na najsubtelniejszym poziomie.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.