UWOLNIENIE OD MEDIÓW – DUCHOWA WOLNOŚĆ ŚWIADOMEJ WIEDZY I INFORMACJI

Uwolnienie od mediów w świecie, w którym co rusz jesteśmy zasypywani prasowymi, internetowymi, radiowymi i telewizyjnymi informacjami nie jest łatwe, ale też nie jest niewykonalne. Wystarczy skorzystać z energetycznej mocy powtarzanych codziennie słów, by w swoim życiu stworzyć wewnętrzną przestrzeń swobodnego myślenia i stać się świadomym wielowymiarowym bytem, wolnym od natłoku manipulujących informacji.

Medialne manipulacje

Radio, telewizja, prasa, serwisy internetowe i wszystkie inne skomercjalizowane źródła informacji nie dość, że znajdują się w rękach światowych potentatów, to dodatkowo żerują na ludzkiej naiwności.

Czy wiesz, że ponad 70% rynku telewizyjnego w Polsce przypada nadawcom zagranicznym?

Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że większość polskiego rynku prasowego posiadają zagraniczni inwestorzy, w szczególności wydawnictwa z kapitałem niemieckim?

O tym do kogo należą media w Polsce, pisaliśmy TUTAJ.

Prawda jest taka, że żyjemy w świecie, w którym przekłamane „autorytety” przekazują nam nierzetelne informacje, bazują na naszej niewiedzy i uległości.

Wykorzystują nasz potencjał energetyczny i manipulują nami na różnych poziomach.

Systemy medialne zdominowały naszą świadomość, przejęły kontrolę nad naszymi umysłami, dominują nad naszym życiem.

Uwolnienie od mediów

Czas powiedzieć STOP!

Siłą wypowiadanych słów wielkiej wiary w duchowe uwolnienie od mediów, możesz przywrócić sobie wewnętrzny spokój.

Możesz stać się autorytetem sam dla siebie.

Możesz uwierzyć w głos swojego serca i intuicji, a nie masowej propagandy.

Nadszedł czas na zmiany, czas na odrzucenie wszelkich duchowych kontraktów z systemami medialnymi.

Usiądź więc wygodnie i każdego dnia powtarzaj poniższe słowa, zaufaj ich sprawczej mocy i uwierz w swoją duchową wolność

Wzywam wszystkie istniejące duchowe umowy z mojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, ze wszystkich strumieni czasowych i wymiarów.

W tym momencie, w chwili współtworzenia mojego ideału boskiej kobiecości, wzywam wszystkich moich przodków do stworzenia jednolitego, duchowego sądu sprawiedliwości, aby pomogli mi znaleźć środki zaradcze i rozwiązać wszystkie kontrakty, które wdrukowały się w moje życie od momentu narodzin.

Wzywam duchowy sąd sprawiedliwości, aby usłyszał mój dekret o usunięciu medialnego kontraktu.

Odwołuję wszystkie duchowe kontrakty z systemami medialnymi, które są na Ziemi, które wykorzystują dominację i kontrolę nad moim umysłem jako sposób na pozyskiwanie mojej energii.

Porzucam media, które narzucają strach lub manipulują rzeczywistością za pomocą wszelkich technologii propagandowych.

Wzywam Matkę Ziemię i wszystkich jej świetlnych mieszkańców w całej wewnętrznej i zewnętrznej przestrzeni.

O Wielka Tajemnico, która jesteś źródłem wszelkiej mocy, wzywam cię! Przyjdź ze swoją świętą synchronizacją, aby wszystkie istoty mogły zyskać samoświadomość.

Niniejszym wycofuję wszystkie duchowe kontrakty ze wszystkimi przedstawicielami mediów, ze wszystkimi agencjami medialnymi, korporacjami i rodzinnymi spółkami związanymi z działalnością medialną.

Wycofuję wszystkie dziennikarskie i reporterskie zawierzenia.

Odwołuję wszystkie założenia duchowych umów, założenia modeli statystycznych i prognoz konsumenckich, które przewidują moje wzorce zachowań i kontrolują moje nawyki poprzez wykorzystanie sugestii hipnotycznej w reklamie oraz systemów dominacji i kontroli.

Nie zgadzam się na nadawanie masowej propagandy i fałszerstw w publicznych środkach medialnego przekazu.

Nie mają władzy nade mną ci, którzy jej pragną.

Wycofuję wszystkie duchowe umowy z witrynami internetowymi, wyszukiwarkami, drukarkami, plikami, komunikatorami oraz wszelkimi innymi formami medialnego wykorzystywania wiedzy o tym, co robię.

Odwołuję wszystkie domniemane zgody ze wszystkimi agencjami medialnymi.

Odwołuję wszystkie kontrakty ze wszystkimi agencjami reklamowymi finansowanymi przez system dominacji i kontroli.

Nie zgadzam się z żadnym systemem reklamowym, który manipuluje moim umysłem, duszą oraz ogranicza genetyczną ekspresję wolnej woli.

Niniejszym odwołuję wszystkie duchowe kontrakty, które ograniczają wszelkiego rodzaju ekspresję genetyczną wolnej woli.

Odwołuję wszystkie duchowe kontrakty, które definiują media jako autorytety wiedzy i nauczycieli pokoleń.

Odwołuję wszystkie umowy ze sztucznymi inteligencjami, które wykorzystują satelitarne systemy świętej geometrii jako środek do przejęcia mojego strumienia świadomości.

Nie zgadzam się na manipulowanie moją psychiką lub wpływanie na nią z żadnego poziomu systemu medialnego, który posługuje się dominacją i kontrolą.

Żądam przywrócenia wszystkich praw i wiedzy naszych przodków.

Żądam powrotu przekazywania historii w  sposób kompletny i przejrzysty, bez tajemnic i fałszu.

Odwołuję wszystkie przywileje, które dają rodzinom medialnym wszelką władzę nad moją duszą.

Domagam się natychmiastowego zaprzestania rozpowszechniania wszelkich fałszywych informacji we wszystkich rodzajach mediów.

Niniejszym domagam się, aby wszelkie rozpowszechnianie informacji było przejrzyste, zrozumiałe i zawsze odzwierciedlało prawdę oraz uczciwość.

Niniejszym oświadczam, że Matka Ziemia jest teraz we władaniu mną i całym systemem mojej energii i wartości.

Wzywam wszystkich przodków do uczczenia tego aktu i wpisania go w zapisy Kronik Akaszy, dla wszystkich, którzy potrafią zrozumieć, że nasza wolność pochodzi tylko z użycia wolnej woli.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

Przeczytaj także:

Uwolnienie od systemów bankowy -> kliknij

Duchowe uwolnienie od władzy -> kliknij

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.