UWOLNIENIE OD SYSTEMÓW BANKOWYCH – DUCHOWY KONIEC FINANSOWEJ NIEWOLI

Uwolnienie od systemów bankowych jest tym, czego potrzebuje dzisiejszy świat, czego potrzebujemy MY – poddani i zagubieni w świecie finansowej niewoli. Obezwładnieni kartami kredytowymi, pożyczkami, kontami w banku, debetami, kredytami itp. – staliśmy się fizycznymi i duchowymi niewolnikami bankowych operacji. Ileż osób cierpi psychicznie z powodu wiszącego nad nimi widma spłaty raty? Ile osób nie może poradzić sobie bez karty kredytowej w ręku? Czas to zmienić, bo wkrótce może być za późno…

Bankowy świat niewoli

Zanim przejdziesz do zrywania duchowych kontraktów z systemami i rodzinami bankowymi, zastanów się jak wiele Cię z nimi łączy?

Jak często korzystasz z „bezinteresownej pomocy” banków?

Czy czujesz się człowiekiem, który bez kart kredytowych i operacji bankowych nie wyobraża sobie życia?

Jak bardzo systemy bankowe zniewoliły Twoje życie?

Może zniszczyły Twoje małżeństwo?

Może rozbiły Twoją rodzinę?

Może sprawiły, że dziś nie masz nic, a może i masz, ale jesteś nieszczęśliwym człowiekiem?

A teraz, kiedy już wiesz, że jesteś ich niewolnikiem, możesz zacząć proces oczyszczania swojej duszy i uwalniania się od duchowych kontraktów z systemami bankowymi.

Pamiętaj, że jest proces oczyszczania Twojej psychiki i duszy, ponieważ raz zawarta fizyczna umowa z bankiem, zniewala nas wewnętrznie, steruje naszym duchowym jestestwem, myślami, emocjami, psychiką.

Kiedy powiesz NIE duchowym kontraktom z systemami bankowymi, poczujesz ulgę i zrozumiesz, że bez nich życie jest prostsze, bo Ty stajesz się WOLNYM CZŁOWIEKIEM.

Odrzucenie bankowych kontraktów

Jeśli już wiesz, co Ci zniszczyło życie i jeśli jesteś człowiekiem gotowym na zmiany i pragniesz odzyskać wolność, możesz świadomie przystąpić do codziennego wypowiadania deklaracji uwolnienia od systemów bankowych.

Pamiętaj, że te słowa mają wielką moc sprawczą!

Wzywam wszystkie istniejące duchowe umowy z mojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, jaźni i egzystencji, ze wszystkich strumieni czasowych i wymiarów.

    W tym momencie, w chwili współtworzenia mojej wolności, wzywam wszystkich moich przodków do stworzenia jednolitego, duchowego sądu sprawiedliwości, aby pomogli mi znaleźć środki zaradcze i rozwiązać wszystkie kontrakty, które wdrukowały się w moje życie od momentu narodzin.

Wzywam cztery żywioły: Powietrze, Ziemię, Ogień i Wodę.

Wzywam duchowy sąd sprawiedliwości i wszystkich przodków, aby usłyszeli mój dekret o usunięciu wszystkich umów dotyczących energetycznej wymiany systemów wartości.

Wzywam globalny czas na Ziemi, aby przybył na ten duchowy sąd sprawiedliwości i przekazał swoją pełną mądrość temu świętemu momentowi, w którym odzyskuję mój suwerenny autorytet ducha dla wszelkiej wymiany energii na obezwładniające systemy wartości.

Niniejszym wycofuję wszystkie duchowe umowy z bankami i odwołuję wszystkie duchowe kontrakty z wszystkimi systemami bankowymi.

Odwołuję, usuwam i rozwiązuję wszystkie dane powierzone w zaufaniu rodzinom bankowym, które używają mojego nazwiska jako numeru do zbierania energii.

Oświadczam, że nie zgadzam się na rządzenie przez nielicznych. Nie zgadzam się na rządzenie przez rodziny bankowe.

Nie zgadzam się z przyjętym autorytetem rodzin bankowych finansujących wolne systemy sądowe.

Odwołuję wszelkie prawa, przywileje i zasady stworzone przez rodziny bankowe, aby zdominować i kontrolować wolny system sądowniczy.

Niniejszym odwołuję wszystkie duchowe kontrakty, które określają działalność systemów bankowych jako zgodne z moją wolną wolą.

Odwołuję wszelkie drobne druki na bankowych umowach w ramach wszystkich umów przeszłych, obecnych i przyszłych, które pozyskują w ten sposób moją wewnętrzną energię.

Żądam natychmiastowej spłaty całej zabranej mi energii życia.

Niniejszym wycofuję wszelką zgodę na wykorzystywanie mojego podpisu.

Nie zgadzam się na wykorzystanie moich umów bankowych jako sposobu na pozyskiwanie energii.

Odwołuję wszelkie prawa do używania mojego nazwiska w jakiejkolwiek formie bankowych umów.

Żądam natychmiastowego i trwałego usunięcia wszystkich zgód używanych do reprezentowania mnie w wymianie bankowej.

Nie zgadzam się na użycie mojej siły życiowej na jakąkolwiek wymianę na system bankowości wartości.

Niniejszym stwierdzam, że wszystkie budynki bankowe oparte na świętej geometrii nie mają ŻADNEJ MOCY nad moją suwerenną wolną wolą.

Wycofuję wszystkie duchowe kontrakty ze wszystkimi systemami bankowymi, które wykorzystują świętą geometrię i nie zgadzam się na jej wykorzystanie jako narzędzia do pozyskania energii lub narzędzie do dominacji i kontroli.

Odwołuję wszelkie prawa, założenia i zasady, które tworzą nowy system bankowości świętej geometrii.

Niniejszym oświadczam, że wszystkie rodziny i systemy bankowe są teraz wyrzucane z tajemniczych, ukrytych i jawnych sposobów gromadzenia mojej energii w każdy sposób.

Niniejszym oświadczam, że Matka Ziemia jest teraz we władaniu mną i całym systemem mojej energii i wartości.

Wzywam wszystkich przodków do uczczenia tego aktu i wpisania go w zapisy Kronik Akaszy, dla wszystkich, którzy potrafią zrozumieć, że nasza wolność pochodzi tylko z użycia wolnej woli.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

Przeczytaj także:

Duchowe uwolnienie od władzy -> kliknij

Uwolnienie potęgi kobiecości -> kliknij

Wolność dla potencjału męskości -> kliknij

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.