KONIEC WSZELKIEGO ZŁA – WIARA I WŁADZA – Odkrywamy Zakryte
KONIEC WSZELKIEGO ZŁA – WIARA I WŁADZA

Urodziłeś się na tym świecie, abyś mógł doświadczać wolności życia. Życie to wolność. Wraz z wolnością i wiarą w ten świat, możesz uczyć się i robić wszystko, co zechcesz. Ktokolwiek mówi ci, że musisz oddać swój umysł, swoje ciało lub swój dobytek władzy jest zły.

Wiara

Wiara jest odwagą do testowania idei pod kątem prawdy.

Z wiarą, ludzie odkrywają, czy idee są prawdziwe czy fałszywe.

Z wiarą ludzie uczą się reguł.

Ludzie używają wiary, aby podejmować kroki na przód, w procesie testowania reguł.

Często ponosimy porażkę, ale zawsze się uczymy.

[…] Za każdym razem kiedy ludzie wykorzystują reguły w akcji czują siłę, ekscytację i radość.

Realizacja inteligencji jest tym czego poszukują.

Przykładem może być małe dziecko z dumą pokazujące rodzicom, że nauczyło się wiązać swoje buty, albo student opanowujący i rozumiejący matematykę, czy też mąż i żona rozstrzygający kłótnie.

Są to odkrycia reguł poprzez test wiary.

Zastosowanie wiary do reguły przynosi mądrość.

[…] Niszczenie wolności uniemożliwia ludziom używanie wiary.

Uniemożliwia ludziom testowanie rozumienia reguł.

Władza

Narodziłeś się na tym świecie wraz z suwerennością nad swoim umysłem i swoim życiem.

Twoje zdolności myślenia, odczuwania, uczenia się i kochania, są twoją wolnością.

W tobie, te zdolności są nieograniczone.

[…] Zło usiłuje zniszczyć cię tak, aby mogło użyć cię jak swoją kukiełkę.

Implementacja zła jest nazywana władzą.

Władza to właśnie to, co zło implementuje jako ćwiczenia kontrolne nad życiem ludzkim.

Władza ogranicza twoją zdolność do nauki, do myślenia, do odczuwania, do miłości i do wzrostu.

szachy-wiara-władza-oszustwa.jpg
fot.123rf.com

Właśnie dlatego władza jest złem.

Władza nie jest przypadkiem.

Jest ona celowo stwarzana przez inteligentnych ludzi, aby kontrolować ciebie.

[…] Ludzie podporządkowują się władzy kiedy stają się obiektem przemocy.

Przemoc zagraża twojemu fizycznemu ciału.

Zagraża twoim interakcjom ze światem fizycznym.

Ludzie, którzy są obiektem przemocy są zmuszeni do posłuszeństwa, ponieważ chcą ochronić wolność, którą zapewnia im ich ciało.

Ból i okaleczenia ograniczają zdolność do interakcji ze światem.

Śmierć niszczy twoją wolność całkowicie.

Kłamstwem tyranii jest obietnica zachowania twojej wolności życia dzięki posłuszeństwu autorytetom.

[…] Zarówno poddawanie się władzy i posłuszeństwo lub pozwalanie jej na niszczenie twojej fizyczności spowoduje, że stracisz swoją wolność.

Jedynym sposobem zachowania wolności jest walka z tyranią w każdym czasie i za wszelką cenę.

Reguła władzy

Reguła władzy opisuje zachowanie ludzi, którzy żyją pod rządami prawa.

Reguła władzy pokazuje, że ludzie są posłuszni czemukolwiek i komukolwiek uwierzą, że jest władzą.

Niezależnie od tego „kto”, „co” i „dlaczego” zmieniło się w historii, zachowanie ludzi jest takie samo; są posłuszni.

Kiedy ludzie są nauczeni, że posłuszeństwo jest regułą, są posłuszni.

Kiedy są nauczeni, że źródło wartości i wiedzy jest do odnalezienia raczej w innej osobie, niż w nich samych, są posłuszni.

To są rządy prawa, które uczy ludzi, że ich wola jest subiektywna do woli prawa i tych, którzy kontrolują prawo.

wiara-władza-oszustwa.jpg
fot.123rf.com

[…] Zarówno kultura jak i przemoc narzucają władzę.

Pod rządami władzy ludzie przestrzegają prawa aż do historycznych okrucieństw.

Morderstwa, gwałty i rabunki pod władzą wodzów, królów, imperatorów, komunizmu i Nazistów nie były dokonywane przez niewielką grupę ludzi.

Zostały dokonane za sprawą tysięcy, nawet milionów osób.

Ci ludzie nie popełniliby takiego zła z własnej woli.

Jeżeli przypadkowa osoba rozkazałaby wykonać im podobne rzeczy, odmówiliby.

Więc dlaczego na rozkaz postrzeganej władzy byli posłuszni?

Posłuszeństwo władzy jest regułą władzy.

Ludzie są posłuszni władzy nie zważając na to, o co zostaną poproszeni.

Są posłuszni ponieważ zostali okłamani.

Zostali fałszywie nauczeni, że reguły można odnaleźć w prawie.

Za każdym razem kiedy jesteś zmuszony działać w posłuszeństwie władzy, jesteś pod wpływem tej reguły.

Zło używa reguły władzy, aby uwarunkować ludzi do posłuszeństwa, bez kwestionowania „czemu”, „komu” i „dlaczego” są posłuszni.

Zniszczenie twojej tożsamości, aby uzyskać moc nad tobą, oto modus operandi zła.

*Są to fragmenty książki „Koniec wszelkiego zła” J. Locke’a, która pomaga otworzyć ludziom oczy na wszelkiego rodzaju zaciemnienia WŁADZY – w całości do kupienia tutaj -> kliknij.

**Ze spojrzeniem autora na ideę prostoty i wolności zapoznasz się tutaj -> kliknij, a na kontrolę umysłu tutaj -> kliknij.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.