Jesteście oszukiwani na każdym kroku, manipulowani i programowani objęci programem kontroli i inwigilacji oraz przesiewu informacji. Prawdziwych informacji, których oczekujecie w mediach, nie znajdziecie; przefiltrowane zaprogramowane wiadomości mają za zadanie programować Waszą świadomość i Wasze ego tak, aby system sprawnie działał, system infiltracji kontroli finansowej, religijnej, militarnej został utrzymany za wszelką cenę w starym modelu.

A to, że dzieje się o wiele więcej dobrego niż złego, nie jest publikowane.

To jest wyćwiczony narzucony system.

Unia Europejska została powołana na “wartościach”, o których się nie wspomina, czyli do utworzenia jednego rządu jednej władczej elity.

Nastąpią zmiany i zaczniecie to odkrywać poprzez pragnienie, intencje i nadanie uczuciu tworzenia rzeczywistości i świadomości oraz energii, która tworzy rzeczywistość.

To globalna zmiana świadomości.

To, jak postrzegacie i to, czego chcecie, to się manifestuje.

To jest zmaganie pól świadomości lęku z nową energią zmiany, czyli miłości, która uczy tego, aby przebaczać.

Przebaczając, zmieniacie potencjał energii

Ta nowa energia uczy przebaczać i odczuwać miłość do siebie, aby sobie wybaczyć, swoje poprzednie decyzje o lęku, bezradności i ocenie w stosunku do innych, aby otulić miłością te stare stęchłe uczucia i aby je rozpuścić w tchnieniu miłości.

To jest Wasza przyszłość, jeśli się na nią zdecydujecie.

Nadchodzi globalne przeprogramowanie umysłu.

Obecnie narzucane Wam wibracje programują lęk tak, aby był Waszym domem i żebyście nie wychylali się z klatki, zawsze znajdując usprawiedliwienie dla pozostania małym; lęk, który powoduje, że jesteście skrępowani i bezsilni.

Wybierając i wznosząc swoja świadomość, rozstajecie się i zrzucacie stary paradygmat, otwierając się na nieznane świadomości zbiorowej doświadczenia jedności.

Każdy ujrzy taki świat, jaki chce, aby był, nie pozwólcie się rozpraszać negatywną propagandą.

Zacznijcie… jeśli jeszcze tego nie praktykujecie, aby odważnie zmieniać siebie od środka, aby móc być dla siebie i innych miłością.

To poprzez myśli zmieniacie rzeczywistość, poprzez świadome działanie.

Zadajcie sobie pytanie:

Czego najbardziej pragniecie?

Co robicie na tej planecie?

Czemu jesteście oddani?

Pytania te stymulują odpowiedzi, a ze wzrostem świadomości te same pytania zadawane codziennie mogą zmieniać rzeczywistość.

Warto, abyście określili także swój cel, a wszystko inne dostosuje się do tego celu i do nowej rzeczywistości.

autor: SEMJASE

Inne artykuły SEMJASE:

https://www.odkrywamyzakryte.com/ujawnienie-2/

https://www.odkrywamyzakryte.com/wielowymiarowosc-duszy/

https://www.odkrywamyzakryte.com/gestosci-zycia/

https://www.odkrywamyzakryte.com/nadchodzi-wielka-przemiana/

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.