Obszar Arktyki niekoniecznie zbudowany jest w sposób, jaki opisuje ją współczesna geologia. Obecnie, ze względu na rywalizację krajów, które absorbują sobie prawa o dostęp do bogactw naturalnych Arktyki, każda jednostka, która wpłynie w rejon bieguna północnego, jest uważana za intruza, naruszającego ich wody terytorialne, nawet stacjonują tam specjalne powołane jednostki militarne. Wiem, że trudno jest przestawić myślenie i otworzyć umysł na wiedzę!

Po obu biegunach istnieje lej – wklęsłość.

Wklęsłość we wnętrzu do regularnej wypukłości na zewnątrz to około 24 135 kilometrów.

Pobocza te zajmują około 25 stopni i gdyby przedstawiono je na mapie, widać by było jedynie ich zewnętrzną połowę, natomiast wszystko powyżej lub jeszcze dalej od równika znajdowałoby się na szczycie i we wnętrzu otworu.

Otworu, o którym ostatnio jest tak bardzo głośno.

Siatka linii pola rozciąga się pod kątem prostym od równika do zewnętrznych krańców otworów, a potem wije wokół powierzchni tych krańców, kończąc się w punktach znajdujących się bezpośrednio pod najwyższymi częściami otworów zarówno na północy, jak i na południu.

Siatka linii oznacza lokalizację wierzchołka północnego otworu, zaczyna się w punkcie w Laponii około 68 stopni szerokości północnej i 20 stopni długości wschodniej od Londynu na południku przecinającym Spitsbergen, skąd biegnie na południowy zachód i południową część Grenlandii, Zatokę Hudsona i przez kontynent amerykański do Pacyfiku w pobliżu Cook’s Inlet, stamtąd zaś do Fox Islands do punktu około 56 stopnia szerokości geograficznej północnej i 160 stopni długości geograficznej wschodniej w pobliżu południowego krańca Cieśniny Beringa.

Siatka linii pola rozmieszczona jest bardzo precyzyjnie, co daje impulsy – co jedno milionowy ułamek sekundy wznosząc się do linii po spiralnej osi, następnie wraca ta energia i ponownie jest rotowana, później przemierza Pacyfik, południową część Kamczatki, kieruje się na północny zachód przez Syberię, do Europy na około 58 stopni szerokości geograficznej północnej i mija wybrzeża Arktyki, po czym wraca do punktu wyjścia.

Arktyka to grzbiety lodowo górskie, jednak większość jej powierzchni zajmują przestrzenie lodowo równinne.

Tylko miejscami są niewielkie pofałdowania, z dość nierównego podłoża skalno-lądowego pod płatami lodu.

Natomiast w okolicach bieguna powierzchnia jest prawie płaska.

Stąd zaczyna się ona obniżać w kierunku zachodnim.

W licznych miejscach czasza lodowa jest silnie spękana wpływami zmian pola magnetycznego oraz różnych temperatur.

Są tam obszary z dziesiątkami głębokich, do kilkudziesięciu metrów, szczelin lodowych występujących najliczniej w brzeżnych częściach Arktyki strefy Wschodniej, na zachód od bieguna oraz Arktyki strefy Zachodniej.

Szczeliny tworzą się tam, gdzie na drodze przesuwających się mas lodu występują wyniosłości podłoża, bądź jest ono silnie pochylone.

W tych miejscach zachodzi zjawisko utraty wytrzymałości lodu na rozciąganie pod wpływem ogromnego ciśnienia wydobywającego się z wewnątrz Ziemi, która jest połączona ze strefą wnętrza Ziemi w zdumiewający sposób ogrzewanych przez wykorzystanie aktywności wulkanicznej, które stanowiły obszar niegdyś jako część północnej Atlantydy oraz pozostałości po Cywilizacji Pradawnych i później Starożytnych.

Obszarem będącym wejściem do «świata wewnętrznego».

arktyka.jpg

Patrząc na Arktykę, kiedyś miała ona ciepły klimat i żyzną ziemię, z własnym ekosystem, ale ten ekosystem został przetworzony z wykorzystaniem naturalnej erupcji energii Ziemi.

Nieznany, niezaznaczony na mapach świata ląd, którego istnieniu obecnie się zaprzecza, naprawdę tam jest i istnieje.

Dziś ludzkość widzi tam epokę lodowcową w całej swej potędze, nie zdając sobie sprawy, jaka potęga tam się kryje naprawdę.

Biegun północny otacza liczba terytoriów i zanim rozważymy implikacje tego, co może kryć się w ich głębi pod tą strefą.

Arktyka od zawsze pełniła funkcję naturalnego kamuflażu dla baz oraz innych nacji i zawiera ślady Pradawnych Asyrjan i Starożytnych Cywilizacji, które są aktywne cały czas.

Pod powierzchnią Arktyki w miejscu styku z akwenem wodnym znajdują się olbrzymie pola wibracji energii.

Przed dziesiątkami milionów lat, poszczególne kontynenty w dzisiejszym kształcie nie istniały na kuli ziemskiej.

Na północy istniał superkontynent Laurazja a na południu superkontynent Gondwana.

Około 160-140 mln lat temu, w okresie wczesno-jurajskim, doszło do pęknięcia płatów tego kontynentu.

Znacznie później, na skutek dryfu, kontynenty te odsunęły się od siebie.

Głębokie szczeliny i rozpadliny lodowe stanowią największe niebezpieczeństwo dla polarników prowadzących badania w tym rejonie.

Szczególnie tam, gdzie są one zamaskowane mostami śnieżnymi.

Centralną część Arktyki w strefie Zachodniej zajmuje Równina.

Środkowy obszar równiny obniża się do 2555 m poniżej poziomu morza.

Są też niżej położone miejsca.

Ponad głębokim obniżeniem zalega tam pokrywa lodowa.

arktyka.jpg

Występują liczne bogactwa, o których wiedza jest Wam jeszcze nieznana i mała.

kabalyty, czyli praminerały, z których można czerpać energię niewyczerpaną.

Podłoża emanujące luminescencyjne światło, przetworzone z zasobów podziemnych akwenów wodnych poprzez fotosyntezowanie (światła luminescencyjnego), które wydziela światło, które jest tam jednolite, luminescencyjne, spokojne, padające ze wszystkich stron.

Jest ono wydzielane tak, że nie pada tam z żadnej strony cień, równomiernie przyjazne otacza całą przestrzeń, jest jasne, ale nie oślepiające.

Są tam wszystkie rodzaje życia mikrobowego.

Część przypomina porosty rosnące na kamieniach, które wchłaniają i zjadają skałę, wydzielając przy tym światło, które porastają grubo jak maty glonowe, wydzielając światło luminescencyjne o niskim natężeniu.

Są tam także rodzaje roślin, które potrafią światło fotosyntetyzować.

Pod powierzchnią Ziemi jest więcej wody niż wód wszystkich oceanów na powierzchni planety.

Jest dwa razy więcej wody oceanicznej poniżej skorupy ziemskiej niż na powierzchni.

Dwa razy więcej! Tych wód tworzy oceany wewnątrz Ziemi.

Niewielka część tych wód gromadzi się w skałach porowatych, część jest w wielkich przestrzeniach, tworząc zamknięte oceany, a część tworzy rzeki w płaszczu ziemskim.

Oczywiście ludzie eksplorując odkryte i dostępne obszary Arktyki, stwierdzono występowanie rud żelaza, cynku, cyny i miedzi, a także węgla kamiennego, platyny, kobaltu, niklu, chromu, jest złoto, srebro i mangan.

Z dzisiejszej perspektywy wydaje się oczywiste, że rządy częściowo są zainteresowane dodaniem nowych ziem do swojego imperium i częściowo tym, co się działo w tych dalekich stronach.

Albowiem snuto spekulacje o „zaginionych miastach” na Arktyce, sami archeolodzy kierują się ekspedycjami na ten zamarznięty obszar.

Wzrost zainteresowania starożytnymi mitami w erze zdobywania coraz to nowszych technologii chcą przygotować grunt dla dodatkowych misji badawczych.

Czy aby na pewno badawczych?

Ludzie już wiedzą, jak historia wskazuje, że położona nazistowska baza była ostatnim przyczółkiem Trzeciej Rzeszy.

Kilka lat po jej upadku ekspedycja wojskowa pod wodzą admirała Byrda opuściła Stany Zjednoczone i skierowała się właśnie na to terytorium, które teraz należy do Norwegii.

Meldunki o stratach lotnictwa amerykańskiego stwierdzały otwarcie: «zniszczone przez nieprzyjaciela». Słynny lot Byrda.

Nawet jeśli nie dotarł nad nie znane obszary, zniekształcona relacja o jego podróży do tych rejonów zrodziła się pod wpływem nazistowskich dokumentów zdobytych podczas tej ekspedycji.

Największa międzynarodowa tajemnica starannie ukrywana przed ludźmi i zatuszowana przez agencje rządowe.

O istnieniu życia także na planecie Ziemia, do którego wejście leja jest nad każdym z biegunów, a jego powierzchnia przekracza 6436 kilometrów kwadratowych.

W interesie rządu amerykańskiego, a także samego Watykanu leży utrzymanie tego w tajemnicy, by inne narody nie dowiedziały się o tym terytorium, które jest zamieszkane przez inteligencje oraz wysoko rozwiniętą cywilizację Pradawnych, oraz Ludzi i istoty podobne, a także przez rasę znacznie przewyższającą obecnym poziomem rozwoju nauki i techniki!

autor: Semjase

Inne artykuły Semjase:

https://www.odkrywamyzakryte.com/natura-darmowa-energia/

https://www.odkrywamyzakryte.com/aborcja-ludzkie-plody/

https://www.odkrywamyzakryte.com/kod-ludzki-matryca-sziru/

https://www.odkrywamyzakryte.com/antarktyda-starozytny-kontynent/

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.