DUCHOWY STRAJK ŚWIADOMOŚCI

Dziś, tu i teraz zadaj sobie pytanie, czy jesteś gotowy na pełny strajk świadomości? Czy Twoja świadomość, Drogi Czytelniku, jest w stanie oderwać się od hologramu świata, która wymusza ewolucję dominacji i kontroli? Wszyscy gotowi do wzięcia odpowiedzialności za pełny strajk świadomości, niech z głębi serca wypowiadają te słowa…

Nadszedł ten moment

Z tego miejsca, do przodu i do tyłu, przez całą przestrzeń czasową odrywam się od hologramu świata, który wymusza ewolucję dominacji i kontroli.

Postanawiam być bytem pasującym do równowagi, pokoju i harmonii.

równowaga.jpg
Równowaga foto.depositphotos.com

Moim wyborem jest stanie się stałym ciałem z aktywnym DNA, powiązanym niebiańskim związkiem z Ziemią.

Przestaję, zaprzeczam, anuluję wszelkie działania, nieumiejętności, wymianę energii, wymianę wiedzy, systemy wymiany ciał niebieskich, karmiczne lub implicytne porządki konstrukcji myślowych, które tworzą łączność z wszelkimi wymuszonymi systemami ewolucyjnymi.

Jestem tym, który jest w porządku niehierarchicznym, który żyje jako święta istota na świętej ścieżce ekologicznej ewolucji i porusza się po wielkiej tajemnicy życia.

Jestem istotą nie-dualizmu.

W ten sposób kończę wszystkie wymuszone operacje dualizmu.

Jestem istotą równego współtworzenia, nie potrzebuję dyktatorskiego medium do poznania źródła światła.

Odmawiam każdej wymiany duchowej i energetycznej, która miałaby budować jakąś przewagę.

Oczekuję pełnej duchowej alchemicznej równości.

Wybieram sen jako źródło połączeń strumienia świadomości z moimi niebiańskimi przewodnikami i opiekunami.

Odmawiam służeniu dyktatorom tego świata

Odchodzę z założeń marionetkowego programu, w który wszyscy wierzą.

Odchodzę z miłością dla siebie i wszystkich przyszłych relacji.

Odrzucam wszelkie systemy medialne, które wypluwają kłamstwa i celowo wpływają na system ludzkich wierzeń.

Odrzucam nieustanne ataki propagandy nasyconej najwyższymi gęstymi poziomami energii na nasze dusze.

Odrzucam system dominacji i kontroli.

Odmawiam spożywania żywności GMO, kontaktu z toksycznymi substancjami i pestycydami.

Nie przyjmuję fałszywej nauki o globalnym ociepleniu, identyfikacji dowodami osobistymi i paszportami oraz wiedzy o fałszywych długach publicznych.

Odmawiam życia w kulturze, która mówi, że jesteśmy społeczeństwem zdominowanym przez mężczyzn.

Otwieram się na miłość, wiem, czym ona jest

Jest to doświadczenie i podstawowa zasada, którą próbują zmienić i której próbują nas pozbawić.

Miłość jest matką i ojcem.

Miłość jest ziemią.

Miłość to Gaja.

Miłość jest wiatrem, oceanem, deszczem, zmianą pór roku i przemijaniem gwiazd.

Decyduję się żyć w tym świecie w całkowitej ekspresji Miłości.

Dominacja i kontrola nie mają tutaj miejsca.

Jestem nieskończoną istotą.

Nie muszę iść na wojnę.

Nie muszę się bronić.

Muszę poznać swoją historię

Muszę spojrzeć na siebie, na moje DNA, na święte systemy geometrii i przywrócić je do równowagi.

Muszę poznać prawdę o sobie i tym, kim jestem.

strajk-świadomości.jpg
Kim jestem? foto.depositphotos.com

Wzywam wszystkie duchowe umowy i kontrakty zawarte świadomie lub nieświadomie w obrębie mojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, w całym wymiarze mojej jaźni i egzystencji, we wszystkich strumieniach czasu.

Niniejszym anuluję wszystkie umowy z każdym systemem transmutacji energetycznej, systemem reklamowym i systemami nauk o świętej geometrii.

Usuwam wszystkie założone formy milczącej zgody na jakąkolwiek formę tworzenia przymusowej ewolucji poprzez użycie centrów dystrybucji energii, systemów rachunkowości lub w jakikolwiek inny sposób.

Technologia, która wyklucza mnie z nieograniczonego dostępu do energii Matki Ziemi w czasie snu, również nie może mną zawładnąć.

Ziemia jest miejscem wolności i jedności.

Nie jest polem użytecznej siły życiowej, którą można wydoić z samej istoty.

Nie jestem istotą wymuszonej ewolucji.

Jestem boską, współtwórczą istotą światła objawioną w tym świecie.

Przy takim wyborze rozumiem, że wchodzę w ten świat na jawie i jestem świadomy systemów wymiany energii.

Apeluję o natychmiastowy zwrot długu za wszystkie moje straty energetyczne, jakie kiedykolwiek miałem.

Żadna z mojej mocy, która jest pochłonięta przez system dominacji i kontroli, nie będzie już działała w sposób, który nie jest zgodny z tym, kim teraz jestem.

Żadna siła życiowa nigdy nie może być powiązana z żadną strukturą, która nie jest zgodna z prawdziwą rolą Matki Ziemi we wszechświecie.

Kończy się gra hierarchicznego systemu.

Żadna, w której brałem udział, nie będzie już więcej wprowadzać w moje życie oszustw.

Z miłością współtworzę ten pełen strajk świadomości we wszystkich strumieniach galaktyk i wszechświata.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.