GRYPA CZY CHOROBA RADIACYJNA? – O WIRUSIE Z WUHAN – Odkrywamy Zakryte
GRYPA CZY CHOROBA RADIACYJNA? – O WIRUSIE Z WUHAN

Grypa czy choroba radiacyjna? Co łączy Wuhan, Nadrenię Północną-Westfalię (Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Kolonia i Münster) oraz Codogno i kilka innych miejsc na świecie?! I nie chodzi tutaj o epidemię nieistniejącego koronawirusa. Zacznijmy od faktów logicznych i przejdźmy do konkretnych sposobów i przyczyn manipulacji.

Okno Overtona

Okno Overtona, znane również, jako okno dyskursu, to zakres pomysłów zawierających nieakceptowane idee, które będą zaakceptowane przez opinię publiczną w niedalekiej przyszłości.

Od lat, szpikuje się całą ludzkość informacjami, dysputami, filmami i inscenizacjami, mającymi przekonać wszystkich nas o istnieniu niebezpiecznych wirusów, które w istocie powstają w wojskowych laboratoriach jako broń przeciw człowiekowi, na zlecenie rządów i tworzących je tajnych bractw, które boją się utraty władzy i kontroli nad plebsem.

Teoria okna overtona opiera się na interwale idei, które mogą być w każdej chwili przyjęte przez społeczeństwo i o których w rezultacie mówią otwarcie księża, lekarze, naukowcy, czy politycy, nie chcący, aby postrzegano ich jako ekstremistów.

Idea przechodzi przez kolejne etapy:

1. Unthinkable (niedopomyślenia, zabronione);

2. Radical (radykalna; zabronione, ale z zastrzeżeniami);

3. Acceptable (wstępna akceptacja dyskursu);

4. Sensible (sensowny dialog);

5. Popular (popularna idea; możliwa do przyjęcia przez społeczeństwo);

6. Policy (decyzja polityczna, legalizacja, umocnienie się w polityce państwowej).

Za pomocą wykorzystania ideologii – Okna Overtona, oparto techniki manipulowania opinią publiczną w celu stopniowego przyjęcia przez społeczeństwo, wcześniej obcych mu idei, na przykład tematów tabu i nowy powstałych trendów.

Istota tej techniki polega na tym, że pożądaną zmianę opinii, dzieli się na kilka etapów, z których każdy przenosi postrzeganie idei w określone stadia, a ogólnie przyjętą normę, przesuwa na ich obrzeża.

Powoduje to późniejsze przesunięcie samego okna, tak aby osiągnięta pozycja, znów znalazła się pośrodku, co umożliwia przejście do kolejnego etapu w jego granicach.

Think tanks (dosłownie: zbiornik myśli), tworzą i rozpowszechniają opinie poza granicami – Okna Overtona, w celu uczynienia społeczeństwa bardziej podatnym, na różnego rodzaju idee w polityce, nauce, czy medycynie…

Szok przyszłości

Szok przyszłości to psychologia naukowa, zaprojektowana do manipulowania dużymi grupami ludzi, poprzez ekspozycję na wstrząsające wydarzenia i szybkie zmiany sytuacji, mające na celu powodować panikę, dezorientację i niepewność wśród ludności.

Doskonale, wpisują się tutaj -zamachy fałszywej flagi, czyli kreacje sceniczne, opisujące działania wymyślonych terrorystów oraz schematy chorobowe.

Koronawirus i Instytut Tavistock

Sprue, to wewnętrzna instytucja utworzona w ramach działania instytutu Tavistock.

Tworzenie sztucznych kryzysów i zarządzanie nimi to ćwiczenie ludzi w podejmowaniu właściwych (poprawnie politycznych) decyzji.

Memetyczne społeczeństwO żyje w wykreowanej sztucznej rzeczywistości, w której ludziom, wydaje się, że decydują o swoim losie, dzięki temu, są łatwiejsi w obsłudze.

Przyszłe Wstrząsy

Sztuczne kryzysy, są realizowane wedle zasady: Przyszłych Wstrząsów.

Przyszłe Wstrząsy, to seria zależnych od siebie wydarzeń, które mają miejsce tak szybko, że ludzki mózg, nie może wchłonąć wszystkich zmian wpływających na daną sytuację.

Nauka wykazała, że ​​istnieją jasno wyznaczone granice liczbowe, wpływające na charakter zmian, do których ludzki umysł może sobie poradzić.

Przyszłe wstrząsy i instrukcja obsługi, definiowane są jako: zaburzenia fizyczne i psychiczne, spowodowane przez nadmierne obciążenia nałożone na mechanizm decyzyjny ludzkiego umysłu.

Podobnie jak przeciążenie obwodu elektrycznego spali bezpiecznik, tak ludzki umysł – spali bezpiecznik, normalnego zachowania i ograniczeń, nawet jeśli lekarz, policjant, lekarz… , orientują się, że choroba, morderstwo, samobójstwo, powstało na skutek manipulacji, nie ujawni tego w obawie przed śmiesznością i utratą wpływów, wynikających ze zdobytych uprzednio fetyszy (tytuł, mamon, stopień, rola…).

Continuum

Zatem, continuum wstrząsów, powoduje, że grupy docelowe, muszą wybierać jeden wariant zachodzących zdarzeń, odrzucając, to, co jest niepewne i ma charakter niepewnej plotki (prawda).

Badania pokazują, że negatywne warunki bytowe, są często przedmiotem nierównowagi życiowej, które są trwale zainstalowane w systemie nerwowym – wytresowanej jednostki.

W związku z tym użyto dwóch ważnych zasad:

1. Niekończące się powtarzanie tych samych haseł, obrazów, prześladujących rytmicznych dźwięków, tworzy zmęczenie umysłowe, które ma sprzyjać posłuszeństwu wobec woli tego, który zainicjował projekt.

2. Większość ludzi jest skłonna wierzyć w rzeczy, które lubi, nawet jeśli opierają się one na nierealnej motywacji, ważne, że wpływają one pozytywnie na wykreowany stan emocjonalne.

Mamy więc do czynienia z prawdziwymi parapsychicznym żartem, prawdziwym gwałtem psychicznym, wywieranym na masy, w celu propagowania propagandy nielegalnej władzy człowieka nad człowiekiem.

Choroba radiacyjna, czy grypa?!

Choroba radiacyjna ma te same objawy, co grypa: ogólne osłabienie, temperatura, zmniejszenie ilości limfocytów we krwi, obniżenie odporności ustroju, drgawki, utrata przytomności, objawy ze strony przewodu pokarmowego z charakterystycznymi krwawymi biegunkami, skaza krwotoczna oraz zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej z obrzękami.

Warto zwrócić uwagę, że w chińskim Wuhan i włoskim Codogno celowo zwiększono normy promieniowania sieci 5G, obecnie radiacja, stokrotnie przekracza normy bezpieczeństwa, co bezpośrednio przekłada się na zdrowie całej mieszkającej tam populacji.

Najemnicy szamańskiego rządu globalnego, ubrani w barwy polskiego rządu handlowego  i partii politycznych, doprowadzili do stukrotnego podwyższenia dopuszczalnych norm promieniowania elektromagnetycznego, które już dziś powoduje raka, udary, wylewy i tysiące innych chorób.

Sprzedaż zdrowia publicznego to rozłożone w czasie ludobójstwo, rozwijające rynki licencjonowane, przez państwo i ubrane w slogan monopoli.

Szokujący raport

W maju 2019 roku, Polska Izba Kontroli wydała szokujący raport, w którym czytamy, że organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, nie są przygotowane ani organizacyjnie, ani technicznie do kontroli pola elektromagnetycznego.

Pomimo prowadzenia przez IOŚ państwowego monitoringu środowiska w zakresie PEM, nie ma pełnych i dostępnych publicznie informacji, czy PEM w środowisku utrzymywane jest na dopuszczalnym poziomie. Oceny IOŚ w tej mierze koncentrowały się jedynie na bardzo niskich poziomach PEM stwierdzonych w miejscach słabo narażonych na PEM. Naruszając przepisy prawa, IOŚ nie informowała również społeczeństwa i innych organów administracji o stwierdzonych przez wojewódzkich IOŚ ponadnormatywnych wartościach PEM.

Poprawnie polityczni najemnicy, pracujący w obydwu Inspekcjach, nie byli należycie szkoleni w zakresie metodyki pomiarów PEM, nie dysponowali też sprzętem, który umożliwiałby te pomiary z uwzględnieniem najbardziej niekorzystnych parametrów pracy SBTK. Pomiary PEM dokonywane są w zakresie chwilowych wartości, bez uwzględnienia fluktuacji i tendencji w szerszym wymiarze czasowym. Po godz. 16.00 (koniec pracy w obydwu Inspekcjach) pomiarów w ogóle się nie prowadzi, choć natężenie ruchu w sieci komórkowej i promieniowania z SBTK, drastycznie rośnie, po godzinie 18 …

Sieć 5G, zachwalana jest wyłącznie przez korporacje, czerpiące z niej bezpośredni i pośredni zysk oraz przez najemników, w tym dziennikarzy, lekarzy, ekspertów, czerpiący zysk z poprawności politycznej, czyli kłamstwa, niosącego za sobą fetysz zysku, awansu i posłuchu.

Do 2030 roku (Agenda 2030), eksperyment na żywym organizmie zostanie zakończony i wprowadzony w nową rzeczywistość, w której zdegradowany do roli skomercjalizowanego warzywa – człowiek, będzie kupował części zamienne dla swojego wyniszczonego chemią i promieniowaniem organizmu.

Co jeszcze warto wiedzieć o sieci 5G?

Przesyłanie informacji w sieci 5G, odbywa się prawidłowo tylko na niewielkich odległościach.

Sygnał w sieci piątej generacji, ciężko przechodzi przez ciała stałe, stąd też, w celu uruchomienia sieci, trzeba budować wiele nowych anten i masztów, ponieważ jeden maszt powinien przypadać przynajmniej na 10 – 12 domów.

W takich warunkach niemożliwym będzie uniknięcie ekspozycji na jej promieniowanie.

Przy zwiększonej ilości przekaźników, pracujących w technologii 5G, lwia część połączeń, tj. od 10 do 20 mld, przypadnie na Internet Rzeczy, czyli smart lodówki, pralki, kamery do monitoringu, autonomiczne pojazdy …

W związku z tym – przeciętny obywatel Unii Europejskiej, będzie narażony na zwiększoną i długoterminową ekspozycję na RF – EMF.

O szkodliwość fal RF – EMF naukowcy donoszą od kilku lat.

Pisało o tym ponad 230 naukowców z ponad 40 krajów w liście skierowanym do ONZ i WHO z 2015 roku.

Ponadto, potwierdziły to badania amerykańskiego National Toxicology Program (NTP) oraz działająca przy WHO – Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem, która zaklasyfikowała pole elektromagnetyczne o częstotliwości między 30 KHz a 300 GHz do grupy czynników rakotwórczych.

Udowodniono, że pole elektromagnetyczne emitowane przez urządzenia elektryczne i bezprzewodowe, szkodliwie wpływa na rośliny, ludzi i zwierzęta (powoduje wzrost zachorowań na raka mózgu i choroby serca).

Powiązania

Istnieje potwierdzony związek pomiędzy sztucznym polem elektromagnetycznym a wzrostem zachorowań na nowotwory, wzrostem ilości szkodliwych wolnych rodników, uszkodzeń genetycznych, zmian strukturalnych i funkcyjnych układu rozrodczego, luk w pamięci i trudności w uczeniu się, zaburzeń neurologicznych i ogólnego złego samopoczucia.

Objawy te, coraz częściej pojawiają się u Europejczyków, którzy narażeni są na długoletnią ekspozycję na pole elektromagnetyczne i sieci bezprzewodowe.

W 2016 roku Europejska Akademia EUROPAEM stwierdziła, że:

[…] istnieją silne i niepodważalne dowody na to, że długoterminowa ekspozycja na pole elektromagnetyczne, może powodować wzrost zachorowań na nowotwory, Alzheimera i bezpłodność…

Częściej, mamy jednak do czynienia z objawami nadwrażliwości na EMF, m.in. bólami głowy, trudnościami z koncentracją, problemami ze snem, depresją, brakiem energii, zmęczeniem i symptomami grypopodobnymi, na które próbuje się nas szczepić.

W swoim apelu lekarze i naukowcy zwracają uwagę na fakt, że upowszechnienie technologii 5G, ignoruje przyjętą w 2005 roku, przez Unię Europejską zasadę ostrożności, która głosi, iż:

Jeśli istnieje ryzyko, nawet słabo rozpoznane przez naukowców, że działalność człowieka mogłaby doprowadzić do nieakceptowalnej szkody, to należy podjąć wszelkie działania mające na celu – niedopuszczenie lub minimalizację skutków tej szkody.

Rezolucja 1815

Tym samym, zgodnie z przyjętą przez Radę Europy w 2011 roku, Rezolucją 1815:

Należy podjąć wszelkie uzasadnione kroki w celu zmniejszenia ekspozycji na pole elektromagnetyczne, głównie częstotliwości radiowe emitowane przez telefony komórkowe, szczególnie w przypadku dzieci i młodych ludzi, najbardziej narażonych na zachorowania na nowotwory mózgu.

Ponadto, zasady dopuszczalności doświadczeń na ludziach, związanych również z wprowadzeniem sieci 5G i zwiększeniem emisji RF EMF, reguluje pochodzący z 1945 roku – Kodeks Norymberski, w którym napisano, co następuje:

Nie powinno przeprowadzać się żadnego eksperymentu, co do którego z góry można mieć wątpliwości, czy nie doprowadzi do śmierci lub uszkodzeń organizmu ludzkiego.

Jak wiadomo z dotychczas opublikowanych prac naukowych, sieć 5G, stanowi realne niebezpieczeństwo dla zdrowia oraz życia ludzkiego, a także zwierząt i natury.

O niebezpieczeństwie tym informuje nawet Europejska Agencja Ochrony Środowiska:

Istnieje wiele przykładów na to, jak w przeszłości, po zignorowaniu zasady ostrożności, mieliśmy do czynienia z poważnymi i często nieodwracalnymi szkodami wyrządzonymi zdrowiu i środowisku. Trzeba pamiętać, że ekspozycja na czynnik szkodliwy może trwać wiele lat, zanim jego szkodliwość zostanie dowiedziona.

Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi, jak zwykle o mamonę – jednym zdaniem, można podsumować rozważania naukowców, na temat tego, dlaczego ignorowane są doniesienia o szkodliwości ekspozycji RF – EMF, na ludzkie zdrowie i bezpieczeństwo.

Normy

Dowody, dotyczące szkodliwości promieniowania odnoszą się do poziomu znacznie niższego niż tego, który Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym, uznała za bezpieczny.

W związku z tym należałoby opracować nowe wytyczne, jednak ze względu na konflikt interesów członków komisji, którzy mają powiązania z firmami telekomunikacyjnymi i elektrycznymi, ich aktualizacja jest ciągle odwlekana.

Niezależni lekarze, w tym onkolodzy, zauważyli już związek pomiędzy promieniowaniem RF – EMF a kancerogennością.

Zbieżność choroby radiacyjnej i koronawirusa

Lekarze i naukowcy, apelują do Unii Europejskiej, aby podjęła wszystkie możliwe działania, które mogą zapobiec rozpowszechnianiu sieci 5G, dopóki naukowcy nie dowiodą, że jest ono bezpieczne dla obywateli Unii Europejskiej, a zwłaszcza dla kobiet ciężarnych, dzieci, niemowląt i środowiska.

Unia musi poinformować swych obywateli o zagrożeniach płynących z promieniowania RF – EMF oraz musi nakłonić kraje członkowskie do wprowadzenia w życie zapisów – Rezolucji 1815.

EU, w trybie natychmiastowym, musi wyznaczyć grupę niezależnych i bezstronnych ekspertów z dziedziny zdrowia i pola elektromagnetycznego, która ponownie mogłaby przeanalizować jego promieniowanie pod kątem szkodliwości oraz:

a) ustalić nowe bezpieczne poziomy ekspozycji;

b) określić łączny poziom ekspozycji tego promieniowania na obywateli Unii Europejskiej;

c) opracować i wdrożyć zasady dotyczące unikania promieniowania przekraczającego nowe bezpieczne limity.

EU, musi zabronić członkom branży telekomunikacyjnej … wpływania na urzędników Unii Europejskiej, podczas podejmowania decyzji, dotyczących uruchomienia sieci 5G.

Technologia bezprzewodowa musi zostać zastąpiona jak naszybciej — technologią przewodową (światłowód)!!!

Choroby i dolegliwości zdrowotne, spowodowane polami elektromagnetycznymi o wysokiej częstotliwości: emitery mikrofal, takie jak: stacje bazowe (wszystkich Generacji, w tym szczególnie LTE i 5G), routery Wi-Fi, radary, telefony, laptopy, smartphone, smart tv, urządzenia bezprzewodowe oparte na wi-fi i bluetooth, telefony typu dect, smart meterinteligentne liczniki powodują następujące choroby i dolegliwości zdrowotne:

A. Zaburzenia snu, bezsenność, płytki sen, wybudzenia, a także drgawki ciała i wewnętrzne drżenie (zbieżność).

B. Obniżenie sprawności umysłowej, problemy z koncentracją, rozkojarzenie, rozdrażnienie, a także spowolnienie (zbieżność).

C. Podenerwowanie, drażliwość, wybuchy agresji.

D. Osłabienie pamięci krótkotrwałej.

E. Bóle głowy, uczucie ucisku w głowie (zbieżność).

F. Zawroty głowy i zaburzenia równowagi (zbieżność).

G. Tinnitus – przejściowe piski lub szumy, słyszalne w uszach lub głowie (zbieżność).

H. Uczucie dyskomfortu (zbieżność).

I. Nadpobudliwość / zaburzenia zachowania (objawy ADHD).

J. Choroby psychiczne, w tym schizofrenia i inne zaburzenia o podłożu psychicznym (dziwne stany psychiczne).

K. Problemy z tarczycą (głównie u kobiet) (zbieżność).

L. Osłabienie systemu immunologicznego (odpornościowego) (zbieżność).

Ł. Senność, przewlekłe zmęczenie, uczucie wyczerpania (niemożliwość regeneracji sił) (zbieżność).

M. Depresje, myśli samobójcze, chwiejność nastroju, przygnębienie, problemy emocjonalne (zbieżność)

N. Chwilowe bóle w różnych częściach ciała (nerwobóle) (zbieżność).

O. Wzrost poziomu hormonów

P. Zaburzenia w popędzie seksualnym (zbieżność).

R. Choroby nowotworowe – białaczka (rak krwi), chłoniak (rak węzłów chłonnych), nowotwory mózgu, nowotwory układu nerwowego (w tym nowotwór osłonek nerwów obwodowych oraz nerwiak zarodkowy – neurobiastomia), szpiczak, rak tarczycy, rak kości, rak piersi, rak prostaty, rak jąder, rak jajników, nowotwory wątroby, rak płuc, rak nerek.

S. Bóle mięśni, bóle stawów (zbieżność).

T. Trwała bezpłodność, zaburzenia płodności (problemy z zajściem w ciążę, które ustępują po dłuższym odizolowaniu od pola).

U. Poronienia, uszkodzenia dna, uszkodzenia komórek jajowych (zbieżność).

V. Problemy z sercem – bóle w okolicy serca, arytmia serca, zmiany w badaniu EKG, zmiany w badaniu EEG (zbieżność).

W. Choroby skórne, swędzenie skóry, pieczenie skóry (zbieżność).

X. Choroby neurologiczne, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, objawy autyzmu u dzieci, choroba Perkinsona, choroba Alzheimera (zbieżność).

Y. Zmiany w morfologii krwi (spadek płytek krwi, zmiana ilości białych i czerwonych krwinek) (zbieżność).

Z. Ciągłe poczucie niepokoju.

Ź. Zawały serca, problemy z ciśnieniem krwi (zbyt wysokie lub zbyt niskie).

Ż. Udary, wylewy (co 6,5 minuty ktoś pada ofiarą technokracji).

Ponadto: niewydolność krążenia, zwiększone ryzyko wystąpienia miażdżycy, skoki adrenaliny, bóle kręgosłupa, alergie, drżenie rąk, napady gorąca i zimna, bóle nerek, kaszel – niedający się niczym wyleczyć, zaburzenia czucia – dotyku, duszności, zaburzenia wzrokowe – choroby oczu (w tym zaćma), wzmożona potliwość, zaburzenia przewodu pokarmowego, nadwrażliwość na słońce, uczucie pełzania pod skórą, elektryzujące się włosy, stany zapalne naczyń krwionośnych, nadwrażliwość słuchowa – bóle uszu, brak apetytu, mrowienie ramion i nóg, anemia (niedokrwistość), choroby genetyczne u dzieci, spadek libido (duża zbieżność).

Żółta Prasa

Yellow journalism (żółte dziennikarstwo), to pejoratywne określenie odnoszące się do praktyk lub tendencji w mediach masowych, które według standardów fachowego dziennikarstwa uznane są za nieprofesjonalne i szkodliwe dla ogólnych zasad dziennikarstwa.

Termin ten zwyczajowo odnosi się do sensacjonalizmu w przekazywaniu wiadomości, które powierzchownie upodabnia się do fachowego dziennikarstwa.

Mass media nurtu podstawowego, są zależne od tezy i antytezy podziału wedle dyrektyw trzeciej siły.

Dzięki temu fake newsy, są fundamentalną podstawą propagandy rządowej, religijnej, ustrojowej i kulturowej, dążącej do uzależnienia obywatela od cywilizacji wyzysku człowieka przez człowieka.

Prasa jest skonstruowana wedle schematu – powtarzalności działań i zmiennej struktury władzy.

Każdy z was, możne porównać wydania gazet (sprzed 5/10/100 lat), aby dojść do przekonania, że w artykułach zmieniają się tylko daty, nazwiska i słowa określane zmienność poprawności politycznej oraz schemat kreowania strachu, wedle regionalnych upodobań i tradycji.

Żółta prasa promuje szczepienia, religijność, tradycje wyzysku (człowieka, przez człowieka), wojny, realność władzy, nowe technologie i poprawność polityczną, w której użyteczność, jest ważniejsza od szkodliwości danej ideologii.

Polska rozpoczyna testy, tego samego szkodliwego dla człowieka – standardu 5G, co przyniesie nam wylew choroby radiacyjnej, która celowo, będzie mylona z grypą, przybierającą slogan handlowy.

Event 201 i Bill Gates

Za całą akcją, stoi kreator światowego ludobójstwa, ukrytego pod maską charytatywności – Bill Gates, który pod koniec 2019 roku, na konferencji Event 201, zaprezentował szczepionkę przeciw grypie i koronawirusowi, zawierającą iD – microchip 5G.

W konferencji przeciw ludzkości, udział brali : Eric Toner, MD – Johns Hopkins Center for Health Security | Crystal Watson, DrPH, MPH i Tara Kirk Sell, PhD, MA – Johns Hopkins Center for Health Security | Ryan Morhard, JD – World Economic Forum | Jeffrey French – Bill and Melinda Gates Foundation | Tom Inglesby, MD | Anita Cicero, JD | Randy Larsen, USAF | Caitlin Rivers, PhD, MPH | Diane Meyer, RN, MPH | Matthew Shearer, MPH | Matthew Watson | Richard Bruns, PhD | Jackie Fox | Andrea Lapp | Margaret Miller | Carol Miller | Julia Cizek.

Sztuczne iD, powiązane z microchipem 5G (nano chip), infiltruje neurony i znakuje mózg cząstkami metalu, który w efekcie owego znakowania, lepiej przewodzą fale elektromagnetyczne oraz atakują system odpornościowy i rozdrodczy, w celu jego przeprogramowania, wyjałowienia, prowadzącego do celowej bezpłodności, przynoszącej zysk medycynie i farmacji, na której zarabiają i bazują ludzie pokroju Billa Gatesa, finansującego technologie zabijania w imię poprawności politycznej, która ustaliła próg ludzkiej populacji na 500 milionów istnień.

Dobrze wykonana dekonstrukcja, mająca podwaliny pseudo naukowe, prawne i polityczne dąży do wymyślonych i użytecznych faktów, które odciągają uwagę plebsu od niebezpiecznych dla niego zdarzeń.

Choroba radiacyjna charakteryzuje się: zwiększoną zapadalność na nowotwory złośliwe (zwłaszcza nowotwory układu krwiotwórczego: białaczki i chłoniaki oraz nowotwory tarczycy, układu kostnego, a także glejaki), przyspieszone starzenie się i skrócenie życia, bezpłodność (zwykle przemijająca), uszkodzenia genomu komórek płciowych (zwiększona liczba wad wrodzonych u potomstwa), zaburzenia hormonalne, zaćma.

Mając w sobie i przy sobie oraz dookoła siebie nadajnik sieci 5G, będziemy chorym kapitałem – towarem, zależnym od medycyny, farmacji i nielegalnego prawa zwierząt.

Nie oszukujmy się, ktoś, kto ma władze nad światem, będzie chciał kontrolować wszystkie istoty, które wpływają na jego byt.

Społeczeństwo, którego jednostki oddały odpowiedzialność za swój byt w ręce, coraz bardziej łaknącej bestii, będą cierpiały niedostatek, chorobę i trwogę, ponieważ, tylko świadome, samostanowiące i samoograniczające się jednostki, tworzą swoją i społeczną wolność i równość, czego nie zaznają w czasie bytowania cywilizacji hierarchicznej.

Działanie

Jako wolny i świadomy człowiek – żądam, aby nielegalny twór marionetkowego rządu, sejmu i senatu – ustąpił, ponieważ jego działania, są niezgodne z zasadami prawa naturalnego, samoograniczenia, a także prawa, ładu, moralności i niepodległości personalnej, każdej wolnej jednostki.

Jako wolny i świadomy człowiek – żądamprzedstawienia owych faktów publicznie, aby każdy – mógł rozważyć zmiany zachodzących w środowisku naturalnym i jego organizmie.

Żądam, aby odpowiedzialne za to elity i ich najemnicy, ponieśli konsekwencje swoich zakłamanych myśli, słów i działań.

Żądam, ponieważ poprzez manipulacje i chęć zysku oraz wyzysku człowieka, przez człowieka, tworzy się komercyjną panikę i amok, odwracający uwagę od faktów, wpływających na cały ludzki gatunek i jego otoczenie.

Żądam, ponieważ życie ludzkie, jest zagrożone, a działanie rządów, mediów, służb, lekarzy, farmaceutów nie wykracza poza ideologie zabójczej poprawności politycznej, która zabija ludzkie prawa, za pomocą strachu, przed utratą fetyszy – pieniędzy, pseudo autorytetów, tytułów, ról, czy stanowisk, które nie mogą być dla normalnego człowieka, ważniejsze od moralności, uczciwości i prawa naturalnego.

Wolny człowiek, nie potrzebuje żerujących, piętnujących, krzywdzących i kontrolujących go reprezentantów, lecz logiki swego własnego działania, dążącego do samostanowienia, które odrzuci czynniki deprawujące i demoralizujące oraz samoograniczenia, które pozwoli innym żyć w wolności i równości.

Nie dajmy sobą w żaden sposób – manipulować oraz tworzyć dookoła nas – krzywdzących nas kryzysów i dram oraz fake newsów i zamachów fałszywej flagi.

Prawo Naturalne jest ponad ideologią prawa zwierząt.

Jesteśmy ludźmi, a to zobowiązuje do odpowiedzialności za własny byt i jego otoczenie!

Źródło: Broń Psychotroniczna

Nie pozwól się zniszczyć! Sklep z odpromiennikami: www.odpromienniki.com

⇒ Czytaj także: FAŁSZYWA PANDEMIA KORONAWIRUSA MA TUSZOWAĆ ZAGROŻENIA SIECI 5G

♦ Odkrywaj zakryte z nami, wspieraj rozwój portalu KLIK

♦ Współpraca reklamowa na portalu ⇒ kontakt@odkrywamyzakryte.com

♦ Zareklamuj światu swą działalność, produkty, miejsce, wydarzenie itd. – dodaj swoje ogłoszenie KLIK

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.

https://youtu.be/XZerEnxZavk

https://www.youtube.com/watch?v=vDVHV7qt8qU