MER-KA-BA: SEKRET WZNOSZENIA ŚWIADOMOŚCI I OBUDZENIA POTENCJAŁU

Mer-Ka-Ba, czyli w języku starożytnego Egiptu: „Ciało” – „Umysł” – „Duch”. Jest żyjącym polem energetycznym człowieka, które przy odpowiedniej aktywacji budzi uśpiony potencjał oraz pozwala człowiekowi uzyskać proces wniebowstąpienia.

Potęga Świętej Geometrii

Jedną z najważniejszych figur w Świętej Geometrii i jednocześnie jednym z najsilniejszych talizmanów jest „przestrzenna” Gwiazda Dawida.

W ezoterycznym świecie pod tą nazwą kryje się to, co w świecie matematyków jest figurą ośmiościanu gwiaździstego, czyli figura ośmiokątnej gwiazdy.

MER-KA-BA fot.depositphotos.com

Badania nad naturą owej figury doprowadziły do powstania specjalnego systemu jej medytacji zwanej Mer-Ka-Ba.

Oprócz egipskiego pochodzenia, nazwa ta wykazuje powiązania z kabalistycznym Merkavah, czyli jednym z określeń rydwanu z wizji Proroka Ezekiela.

Twórca i główny krzewiciel tej metody, Amerykanin Drunvalo Melchizedek, porównuje ją do rydwanu, który umożliwia nam wzniesienie się przed oblicze Boga.

Pole Mer-Ka-Ba jest bardzo złożone.

W skład jego budowy wchodzi pięć brył platońskich i inne święte wielościany.

Prawdopodobnie ma możliwość rozszerzania się na wszystkie możliwe wszechświaty i wymiary równoległe oraz ma moc zmiany swojego charakteru z elektromagnetycznego na taki, jaki jest właściwy w danym momencie.

Niezwykła światłość i tajniki jej aktywacji

Mer-Ka-Ba określana jest jako ciało świetliste człowieka, które pozostaje w stanie nieaktywności. W owym ciele mieszka nasz duch.

Izraelici uważali na przykład, że Mer-Ka-Ba jest „Tronem Boga”, czyli miejscem, na którym zasiada duch.

fot.depositphotos.com

Aktywacja Mer-Ka-By wymaga przeprowadzenia medytacji złożonej z 17 oddechów połączonych z odpowiednimi mudrami i komendami dotyczącymi prędkości oraz kierunków rotacji pola.

Aktywację Mer-Ka-Ba możemy przeprowadzić za pomocą energii męskiej lub żeńskiej.

Aktywacja sposobem męskim jest dosyć skomplikowanym zadaniem, bowiem wymaga używania wielu mudr, specjalnych oddechów i wizualizacji.

Aktywowana w ten sposób Mer-Ka-Ba powstaje w umyśle i nie jest trwała (medytację należy powtarzać co 48 godzin, aby Mer-Ka-Ba wciąż była aktywna i czynna).

48 H fot.depositphotos.com

Niestety aktywacja Mer-Ka-Ba metodą męską niesie za sobą pewne zagrożenie związane z niewypełnieniem dokładnych procedur medytacji.

W konsekwencji niedokładnego wykonywania kolejnych zadań Mer-Ka-Ba może być niestabilna.

Lepszym rozwiązaniem jest aktywacja Mer-Ka-By sposobem żeńskim, gdzie najpierw „wchodzi się” do serca i z jego poziomu dokonuje się jej aktywacji.

W ten sposób raz aktywowana Mer-Ka-Ba zostaje w nas na stałe i jest aktywna do końca życia.

Otwierając serce

Warsztaty aktywowania Mer-Ka-By noszące nazwę „Przebudzenie Oświeconego Serca” zwykle trwają od 4 do 5 dni.

W tym czasie głównym zadaniem uczestników jest otworzenie własnego serca.

Niekiedy, z powodu ran takich jak np. nieszczęśliwa miłość, złość, nienawiść, proces ten jest utrudniony, dlatego też przez cały okres zajęć przeprowadzany jest proces oczyszczania serca ze wszelkich „toksycznych” uczuć.

fot.depositphotos.com

Moment pełnego oczyszczenia i otworzenia serca jest niezwykły.

Cały lęk, strach, wszystkie troski i obawy mijają, odchodzą w zapomnienie, a pozostaje jedynie miłość.

Tym samym zmienia się stosunek człowieka do całego świata i innych ludzi.

Przepełnieni dobrem i miłością zaczynamy odczuwać poczucie jedności z innymi, dzięki czemu zapominamy o czymś takim jak złość, nerwy czy frustracja.

Dopiero po otworzeniu serca można przejść do procesu aktywacji Mer-Ka-By.

Proces ten wymaga jednak wcześniejszego otworzenia tzw. trzeciego oka, czyli m.in. aktywacji szyszynki i przysadki mózgowej.

Dopiero po otworzeniu trzeciego oka, możemy za pomocą specjalnych oddechów aktywować Mer-Ka-Ba.

Klucz do niezwykłych możliwości

Umiejętności aktywacji pola stanowią klucz do odkrycia i wykorzystania jej niezwykłych możliwości.

Aktywna Mer-Ka-Ba jest żywym ciałem, odbiera sygnały i dzięki temu możemy się z nią komunikować.

Z racji tego, że Mer-Ka-Ba jest stworzona na podstawie zasady Świętej Geometrii, reaguje podobnie do kryształów – przechowuje i przesyła sygnały, dlatego też możemy ją programować nieskończoną ilością programów.

W praktyce w Mer-Ka-Ba możemy niejako zainstalować m.in. programy ochronne przed:

Możemy ją programować również tak, aby spełniała nasze potrzeby lub działa na rzecz dobra dla świata, bowiem można traktować ją jako „lek” na całe zło.

Mer-Ka-Ba można również używać do uzdrawiania oraz do kontaktu z Wyższym Ja.

WYŻSZE JA VISUAL fot.123rf.com

Aktywując pole, otwieramy siedzibę dla naszego ducha, dzięki czemu możemy podróżować pomiędzy wymiarami w czasoprzestrzeni tam, gdzie tylko chcemy. Stajemy się po prostu w pełni wolni.

Mer-Ka-Ba aktywna w momencie śmierci pozwala uwolnić się od ciała fizycznego i ziemskiego niewolnictwa. Jest również najlepszym środkiem antydepresyjnym, umożliwiającym pozbycie się lęku i całego zła, jakiego kiedykolwiek doświadczyliśmy.

Tak naprawdę w praktyce możliwości niezwykłego pola są nieograniczone.

Czytaj także: MANTRA RA MA DA SA I JEJ GŁĘBOKO UZDRAWIAJĄCA MOC

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.