POLITYCZNE MANIPULACJE W POLSKIEJ TELEWIZJI – WYŁĄCZ TV, WŁĄCZ MYŚLENIE!

Manipulacja to każde świadomie zaplanowane i intencjonalnie wykonywane oddziaływanie na jednostkę i/lub społeczeństwo w celu nakłonienia do wykonywania planu i odniesienia korzyści majątkowych, lub emocjonalnych przez manipulatora, lub manipulatorów. Przykładów politycznych manipulacji w polskiej telewizji jest wiele, a chodzi nie o prawicę czy lewicę, rządzących czy opozycję, a o zniewolenie umysłu naiwnego obywatela…

Telewizyjne obozy

Wystarczy włączyć telewizor, by spotkać się sam na sam z medialną manipulacją.

Jakieś dziwne tworzenie telewizyjnych obozów, z których jedne stosują narrację o tajnych powiązaniach, spiskach i działalności antypaństwowej, gdzie naród reprezentują tylko wybrane środowiska, a drugie stosują strategię „dobrego wujka” narodu polskiego i odwracają uwagę od spraw poważnych.

Podczas gdy wyolbrzymia się sprawy błahe, a czasem wręcz odgrywa histeryczną groteskę, kiedy wzbudza się w odbiorcy strach przed „terrorystami”, kiedy zwraca się uwagę odbiorcy na rzeczy z rzeczywistego punktu widzenia nieistotne – w międzyczasie, gdzieś cichcem zapadają naprawdę ważne dla narodu decyzje (patrz: ACTA2, wprowadzanie 5G w Polsce).

polityka-media-manipulacje.jpg
foto.123rf.com

Wiadomości telewizyjne dawno już zrezygnowały z obiektywizmu, ale nie na rzecz subiektywnego dziennikarstwa, które czasem pozytywnie wpływa na przekaz, co na rzecz mniejszych i większych manipulacji.

Relacje tego, co przedstawiają media, wpisują się czytelnie w prostą, czarno-białą, opowieść silnej strony o tym, że „dobry rząd” zastąpił „złe rządy”, opierające się na „samych kłamstwach”; że druga strona jest „zła”, bo dąży do „obalenia rządu”, „odebrania władzy prawowitej, wybranej demokratycznie przez większość narodu”, gdy tymczasem połowa wyborców pozostała w domu i nie wiadomo, na kogo by głosowali, gdyby głosowali.

Manipulacja goni manipulację

Media stosują najczęściej pomijanie informacji, wybiórcze ich podawanie i takie komponowanie materiału, żeby sprawiał wrażenie kompletnego, czemu służy „wstęp” ze studia, relacja z terenu i na końcu subiektywny całkowicie komentarz.

Wszystko ma sprawiać wrażenie całości skończonego i wyczerpanego tematu na zasadzie „nic dodać, nic ująć”.

Chodzi o to, żeby wywołać w odbiorcy poczucie „informacyjnego nasycenia” i zniechęcić go do sięgnięcia choćby do alternatywnego medium i odwieść od sprawdzenia każdej informacji u źródła.

Media wykorzystują nadmiar i nadpodaż informacji, których przeciętny widz czy słuchacz nie są w stanie ogarnąć, wydobyć to, co najbardziej istotne, nie mówiąc o zadaniu sobie trudu weryfikacji przekazu.

polityka-tv-manipulacje.jpg
foto.123rf.com

Jeśli stacja telewizyjna, postrzegana jako „państwowa” czy „publiczna”, a zatem według ustawy kierująca się jakoś rozumianą „misją narodową”, coś przedstawia, to nie wypada spikerowi nie wierzyć.

Pomijając celowe szybkie tempo podawania informacji (co znakomicie tuszuje manipulację), sprawiające, że widz obcuje z „masą informacji”, nie mając czasu jej zanalizować i rozróżnić, co jest prawdą, co pomyłką, a co manipulacją, redakcja stosuje technikę takiej kolejności podawania informacji, żeby najbardziej „gorące”, aktualne tematy otwierały, ale i kończyły wydanie programu.

Uwaga widza, jak wynika z badań nad czytelnictwem, początkowo wysoka, z czasem trwania programu maleje i słabnie, stąd często pod koniec podaje się mało istotne, tabloidowe i lokalne sensacje oraz sprawy wręcz kryminalne, afery, przekręty itd.

Co prawda, pewnych faktów nie da się zmienić, ale można jednak manipulować nimi przez relatywizację odbieranie znaczenia i wagi (banalizację: „to jest mało ważne”) aż po zmianę kontekstu, jak np. wyjmowanie z nauczania papieża w sprawie pomocy uchodźcom to, co komu pasuje.

Wyłącz TV, włącz myślenie

Jak bronić się przed manipulacją w mass mediach?

Podstawową kwestią jest zasada ograniczonego zaufania, nie tylko do mediów komercyjnych, z definicji dążących do zysku, często za cenę dużej manipulacji, ale także do nobliwych, i „zaufanych” publicznych i państwowych środków przekazu.

Poza tym trzeba zacząć zdawać sobie sprawę, że NIE MA czegoś takiego jak polityka, prawica – lewica itp.

To tylko iluzja, którą nas karmią.

polityka-tv-manipulacje.jpg
foto.123rf.com

Wszystko po to, abyśmy tworzyli sobie wrogów wśród bliskich, znajomych, pracowników etc.

Każda medialno-polityczna manipulacja ma na celu utrzymywanie ludzi we wrogich stosunkach, ma zająć nasze umysły i oddalić człowieka od smutnej prawdy o zniewolonej cywilizacji.

To czysty mechanizm kontroli umysłu, więc WYŁĄCZ telewizor i WŁĄCZ myślenie!

Kiedy odejdziesz od oglądania, kiedy przede wszystkim nie będzie komu oglądać tego medialnego bełkotu, wszystko zwyczajnie straci rację bytu, a system przestanie być zasilany przez naiwne umysły…

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką oznaczono odnośniki do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.