SZEŚĆ WIELKICH CHORÓB WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA – Odkrywamy Zakryte
SZEŚĆ WIELKICH CHORÓB WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

Próbuje się nam wmówić, że obecny obraz funkcjonowania świata jest normalny. Że inny być nie może. Jako ludzie urodzeni w systemie, nie mamy porównania i  już w procesie kształtowania naszej osobowości, przyjmujemy to za pewnik. W środowisku, w którym jesteśmy, często nikt nie podważa istniejącego stanu rzeczy, a nawet jeśli, jest on pokazywany palcami i marginalizowany, traktowany jak „wariat”.

Jako ludzie, w mniejszym lub większym stopniu, doświadczający procesu przebudzenia, posiadamy w sobie jednak swoisty moralny wyznacznik, dzięki któremu przeczuwamy, że z naszą cywilizacją nie wszystko jest do końca w porządku.

W tym artykule znajdziecie sześć głównych wynaturzeń dzisiejszego świata.

Obszarów, w których obecna rzeczywistość odeszła o lata od idealistycznych form zdrowego społeczeństwa i założeń swoich twórców.

Pieniądze

Na początku istniał handel wymienny.

Ludzie wymieniali się dobrami w zależności od swoich potrzeb.

Sytuacja zmieniła się w momencie, kiedy zdecydowano się w zamian za towar wystawiać weksle – kwity, potwierdzające, że ktoś oddał komuś jakieś konkretne dobro.

Tak powstał pierwszy dług i w istocie – dzisiejszy pieniądz ma swoją genezę właśnie tutaj.

pieniądze.jpg
foto.123rf.com

Mocno uogólniając – pieniądz w tych czasach jest odzwierciedleniem długu.

Te dwa elementy tworzą swoistą równoważnię.

Każde pojawienie się pieniądza jest obarczone zaciągnięciem długu.

Nie trzeba chyba tłumaczyć roli pieniądza w dzisiejszym świecie.

Nasza codzienność funkcjonuje głównie w lęku o zabezpieczenie finansowe bytu.

Kiedy je posiadamy – czujemy poczucie bezpieczeństwa.

Znamy to z autopsji.

Utarło się powiedzenie, że jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę.

Pieniądze stały się głównym motywem napędowym działań ludzi, są powodem społecznego rozwarstwienia, bezpośrednią przyczyną głodu i wielu innych wynaturzeń.

Są również przyczyną i początkiem układu, w którego skład wchodzą elementy, znajdujące się w dalszej części tekstu.

Polityka i politycy

Nikt nie wymyślił jeszcze chyba idealnego modelu politycznego.

Każdy w swoim założeniu ma swoje zalety i wady.

W dzisiejszej polityce, dodatkowo, mocno aktywny jest tak zwany czynnik ludzki.

Osoby, w założeniu powołani do służenia innym – kierują się swoim prywatnym interesem.

Polityka jest nierozerwalnie połączona z pieniądzem.

polityka.jpg
foto.123rf.com

Aktualne rozgrywki polityczne na światowej scenie są przyczyną konfliktów, wojen i ludzkich tragedii.

Ten obraz nie jest tożsamy z sytuacją, w której społeczeństwo wybiera do parlamentu prawdziwych mężów stanu, dbających o wspólny interes.

Aktualny stan rzeczy jest zorientowany raczej na postępującą degradację

Media i dziennikarze

Rola mediów w dzisiejszym świecie ogranicza się do siania lęku, strachu i dezinformacji.

Media stały się narzędziem w rękach elit, którym – niestety – zależy na nieświadomości jednostek.

Przez dziesięciolecia, ogół społeczeństwa nauczył się przyjmować medialny głos jako prawdę i przestał kwestionować dostarczane treści.

dziennikarze-media.jpg
foto.123rf.com

Siła środków masowego przekazu została totalnie zwrócona przeciwko nam samym, jej opiniotwórczy potencjał został narzędziem eskalacji negatywnej energii.

Oprócz oczywistego wpływu na świadomość ludzi, w świecie mediów – podobnie jak w świecie polityki – główną rolę gra pieniądz, przez co dziennikarze – osoby, w założeniu, w misji wzbogacania ludzkiej świadomości – kierują się własnym interesem.

Na porządku dziennym jest pogoń za sensacją i najbardziej emocjonalnymi kawałkami.

Dawno przestała ich interesowań prawda.

Ma być szybko, mocno i wstrząsająco.

Religie

Religie stanowią oczywistą formę kontroli świadomości ludzi.

Dogmatyzacja życia na podstawie mechanizmu lęku pozwala stosować jawny, energetyczny drenaż.

Ludzie ślepo w coś wierzący, przestają podważać świat i dociekać, nie zadają pytań.

Szarą masą łatwiej przecież sterować.

Religie zwabiają obietnicą zbawienia, bądź odkupienia bez udziału człowieka w jego własnym życiu.

religie.jpg
foto.123rf.com

Tak naprawdę odbierają prawo decydowania o sobie w ogóle, robią to podstępnie, zawoalowane w czyste intencje.

Każda forma dogmatu jest w założeniu próbą odebrania człowiekowi możliwości samostanowienia.

W naszym świecie – dodatkowo – w wielu obszarach życia religia połączyła się z pieniądzem i polityką, co stworzyło autentyczne monstrum kontroli umysłów i wszystkich aspektów życia jednostek.

Narkotyki

Dawno już została zapomniana idea substancji narkotycznych, jako ekspandera świadomości, narzędzia pozwalającego lepiej zrozumieć świat.

Aktualnie, dostęp do syntetycznych substancji jest praktycznie nieograniczony.

Narkotyki stały się narzędziem ucieczki od samych siebie, ucieczki od swojej emocjonalnej natury i bólu egzystencjalnego.

Są prostą receptą na znieczulenie permanentnego lęku, serwowanego codziennie przez system.

narkotyki.jpg
foto.123rf.com

Ludzie zażywający narkotyki, zostają przez nie zniewoleni, dosłownie, nie rozwiązują swoich problemów, a jedynie dokładają nowe.

Zabijają się, wprowadzając do swojego organizmu substancje, które dosłownie sieją w nim spustoszenie.

Oprócz tego, działanie narkotyków wykracza daleko poza działanie na polu fizycznego ciała człowieka.

Mają one ogromny wpływ na jego osobowość, psychikę i subtelne ciała energetyczne.

Dezinformacja

Dezinformacja, czyli informacyjny chaos.

Generuje on w ludziach poczucie zagubienia.

Oprócz tego zasypuje ich codziennie milionami danych do analizy, co zmusza  do ciągłego pozostawania w obszarze swojego umysłu.

Człowiek poddany ciągłej dezinformacji zaczyna odczuwać potrzebę złapania się czegokolwiek.

dezinformacja.jpg
foto.123rf.com

System wykorzystuje w ten sposób nasze rdzenne pragnienie wiedzy i poznawania świata.

Z tego samego chaosu później, wyłaniają się dla nas gotowe rozwiązania w postaci – na przykład – religii.

W taki sposób odbierana jest nam możliwość świadomego rozwoju.

Prawdziwe perpetum mobile.

Oczywiście, tych sześć elementów stanowi tylko część ogromnej machiny funkcjonowania  świata, subiektywny konspekt autora.

Warto uświadomić się, że każdy z nas ma swoje życie w swoich rękach, a poziom uświadomienia sobie mechanizmów, rządzących nami i społeczeństwem, zależy tylko od naszej chęci i wnikliwości.

Odkrywajcie siebie i świat.

Czytaj także: 10 KORPORACJI, KTÓRE POTAJEMNIE KONTROLUJĄ ŚWIAT

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.