Egzystencjalność. Ścieżka wiedzy i nauki jest wryta w obecną chwilę. Nie posiada żadnej historii, tak jak Wy rozumiecie to pojęcie. Obraz kręgu istnienia znacie jako alfę i omegę, jako nieskończoną inteligencję. Okrąg nigdy się nie kończy. Wszechświat posiada własną autonomiczną świadomość, która jest zdolna do kreowania nowych bytów. Kreatywna jest jedynie myśl. Ludzie już od dawna posiadają w sobie kreatywne moce, ale nie umieją ich na razie wykorzystać.

By sprostać Wam zrozumieniem, wytłumaczę to bardzo obrazowo, jako że bez materii przestrzeń jest płaska.

Ale jeśli wprowadzicie materię, np. Słońce, przestrzeń zakrzywia się.

To nośnik zwany przez Was grawitacją.

Ziemia też zakrzywia przestrzeń.

Księżyc utrzymuje się w orbicie, ponieważ toczy się doliną, powstałą w wyniku zakrzywień wywołanych obecnością Słońca i Ziemi.

Ziemia krąży po orbicie, ponieważ toczy się doliną, powstałą w środowisku zakrzywionym obecnością Słońca.

Wszystko oparte jest dla 3 wymiarów, równań, utworzonych dla tych 3 wymiarów, w którym żyje i funkcjonuje ludzkość i to jest właśnie błąd jednolitej teorii.

Nie bierze się możliwości wielowymiarowej tak skurczonej, że nie widzicie ich, choć Was otaczają.

Wytłumaczę to bardzo obrazowo. Widzicie drut telefoniczny. Z daleka drut wydaje się jednowymiarowy.

Wiecie, że to nieprawda. Z daleka tego nie widać, ale z bliska, z perspektywy mrówki, widać wszystkie wymiary.

Długość drutu, jak i drogę wokół obwodu. Tak można sobie wyobrazić istnienie dużych i małych wymiarów.

Przestrzeń kryje więcej wymiarów. Tak możecie zrozumieć, jak mogą istnieć wymiary, których nie widzicie.

A wszystko ma oddziaływanie ze sobą i tworzy materię przystosowaną, której ludzie nie rozumieją dlatego, że wiedza ta wychodzi poza stan rozumowania.

Cząsteczki są kuliste i rozproszone, a wewnątrz tych cząstek jest coś jeszcze. To wibrujące włókno energii. Efektem tego są cząstki, które tworzą świat i przestrzeń.

To ogromna liczba włókien energii, wibrujących z różnymi częstotliwościami.

Różne częstotliwości produkują różne częstotliwości odpowiedzialne za całą strukturę budowy wszechświata.

Nawet podstawowa matematyka nie sprawdza się we wszechświecie trójwymiarowym, tym bardziej ani we wszechświecie, gdzie przestrzeń ma 4, 5, 6 wymiarów…

Ale dopiero przy 10 wymiarach istnieją bardziej złożone dodatkowe wymiary.

Znacie około 20 stałych fizycznych, które opisują wszechświat, takich jak masa elektronów, kwarków, siła oddziaływania grawitacyjnego i elektromagnetycznego.

To około 20 precyzyjne określonych wartości.

Wiecie, ile wynoszą, ale nie wiecie, dlaczego, bo dodatkowe wymiary cechują się skomplikowaną geometrią, grawitacją, mechaniką kwantową oraz oddziaływaniem elektromagnetycznym.

Przestrzeń wiruje i wibruje, wszystko tworzy materie i ciała kuliste, nawet w naszym organizmie pod mikroskopem – Wy jesteście na to dowodem.

Poziomy gęstości

Przejdę teraz do gęstości.

I poziom gęstości – pdnosi się do tworów przyrodniczych abiotycznych (nieożywionych) i biotycznych (ożywionych).

Konkretnie na pierwszy poziom składają się struktury (np. kamienie — dla istot z innych poziomów określane jako martwa natura, ale to mylne pojęcie) i najbardziej prymitywne organizmy żywe.

Analogicznie myśląc, każdy następny poziom reprezentują coraz to bardziej zaawansowane organizmy żywe.

Cechy charakterystyczne pierwszego poziomu: świadomość istnienia fizycznego i dążenie do istnienia biologicznego.

II poziom gęstości – na poziom ten składają się wszystkie występujące na ziemi zwierzęta, które okazują przejawy inteligencji.

Głównie chodzi tu o wszystkie zaawansowane ewolucyjnie bezkręgowce (oprócz człowieka, bo on stoi na wyższym poziomie rozwoju).

Istoty II poziomu wykorzystują inteligencję w poszukiwaniu pożywienia, mają utworzoną hierarchię (zwierzęta stadne), czy też tak jak psy, potrafią rozróżnić zachowania swoich właścicieli.

W przeciwieństwie do niektórych ludzi zwierzęta opuszczają ciało fizyczne, zanim dostaną się na wyższy poziom.

Cechy charakterystyczne drugiego poziomu: całkowita fizyczność, ciało biologiczne, świadomość gatunkowa, świadomość życia biologicznego, pierwotne instynkty.

III poziom gęstości – ludzie reprezentują trzeci poziom gęstości, gdyż potrafią myśleć abstrakcyjnie i niejednokrotnie postępują irracjonalnie wbrew logice.

Regeneracja na tych etapach ewolucyjnych zachodzi przez sen, istoty pobierają jedynie energię w postaci pożywienia, czas życia jest bardzo krótki.

U istot tych występują przejawy rozwoju duchowego (tylko ludzie).

Trzeci poziom dzieli się także na dwie filozofie: Służenie Innym i Służenie Sobie.

Od około 309 000 lat, planeta Ziemia i zamieszkujący ją ludzie są w rzeczywistości Służenia Sobie, a wcześniej byli w rzeczywistości Służenia Innym.

Zmianie filozofii towarzyszyły kataklizmy. Siły Służących Sobie i Służących Innym zrównoważą się w czasie nadejścia fali zmieniającej rzeczywistość.

Świadomość ludzi wzrasta, a owo przejście jest coraz bliżej, co przejawia się poprzez współczesne wydarzenia, we wszystkich dziedzinach życia i nauki.

Niektórzy ludzie pochodzą z wyższych poziomów, na przykład piątego, a całkowicie fizyczną egzystencję na trzecim poziomie wybrali z własnej woli, aby doświadczyć fizyczności, i aby stać się świadkami nadchodzących zmian, które mają charakter unikalny.

Nadchodzą przełomowe czasy w dziejach ludzkości – w kierunku Ziemi zbliża się silna wibracja a wraz z nią meteoryty, a za nimi fala, zmieniająca rzeczywistość egzystencji z trzeciego do czwartego poziomu.

Proces transformacji będzie bardzo wzmożony i silny, ale będzie przebiegał stopniowo.

Ludzi posiadających wyższą wiedzę będzie w przybliżeniu 144 tysiące. Mają oni w odpowiednim czasie podzielić się tą wiedzą z innymi ludźmi.

Być może będą to właśnie oni albo oni oraz ci, których oni zdołają uświadomić.

Cechy charakterystyczne 3 poziomu: całkowita fizyczność, ciało biologiczne, myślenie abstrakcyjne, liniowe postrzeganie czasu.

IV poziom gęstości – jest to poziom reprezentowany przez istoty jeszcze materialne, ale o wiele bardziej zaawansowane ewolucyjnie, poziom świadomości i inteligencja są w pełni wykorzystywane.

Istoty IV poziomu regenerują swoje siły nie przez sen, lecz przez asymilację fotonową.

Również w ten sam sposób się odżywiają, ich układy pokarmowe są w zaniku, gdyż spożywają już bardzo małe ilości pożywienia, a większość energii czerpią z promieni słonecznych przez asymilację (wchłanianie) fotonów.

Na IV poziomie także u ludzi (którzy go osiągną) wykształca się nowy rodzaj komórek, dzięki czemu energia pochłaniana będzie ze światła.

Dlatego też układy pokarmowe staną się prawie niepotrzebne i zanikają.

Istoty czwartego poziomu są wysoko rozwinięte, mają zdolności telekinetyczne i telepatyczne, potrafią kontaktować się bytami innych istot bez pomocy medium.

Dodatkowo okres bytowania jest długi.

Ludzie będą mogli żyć po 180-200 lat, jeżeli nie dłużej, średnia długość życia na czwartym poziomie wynosi na początku 400 lat, później 800.

Na czwartym poziomie jest nadal fizyczność i ciało genetyczne, ale są one inne niż na trzecim.

Z trzeciego poziomu na czwarty można się dostać na kilka sposobów: „zniknięcie” (co spotkało Majów i inne cywilizacje) przeniesienie – przeskok przez tzw. falę po zakończeniu trwającego około 390 000 lat cyklu egzystencji planety na trzech pierwszych, całkowicie fizycznych, poziomach.

Czwarty poziom, podobnie jak trzeci i szósty, zakłada także dwie główne filozofie: Służenie Innym, albo Służenie Sobie.

Planeta Ziemia jest od pewnego czasu pod wpływem przedstawicieli tej drugiej opcji
(Carians, Draco, Archonci, Reptylianie).

Cechy charakterystyczne 4 poziomu: zmienna fizyczność, płynne i nieliniowe postrzeganie czasu, świadomość gatunkowa przy zachowaniu świadomości indywidualistycznej.

V poziom gęstości – jest reprezentowany przez istoty o niebywale wysokim poziomie rozwoju.

Tutaj istoty bytują jako czysta energia, lecz mają świadomość, są wielowymiarowe (występują w wielu wymiarach, w tym samym czasie, przy jednoczesnym zachowaniu świadomości indywidualnej).

Potrafią one modulować, kształtować i przekazywać energię i światło.

Do istot V poziomu należą Symbionty dusz istot z poziomów od 1 do 4 oraz istoty, które skończyły cykl egzystencji i nauki na poziomie 4, a będące jednocześnie niewystarczająco przygotowane, by znaleźć się na szóstym.

Dla istot tych począwszy od IV poziomu, czas i przestrzeń nie są stałe i jednolite (liniowe), bo posiadają one wiedzę, która pozwala im zrozumieć sens istnienia, oraz bardzo dobrze znają wszechświat i jego tajemnice.

Dla nich przestrzeń i ogromne odległości między galaktykami nie mają znaczenia, są to istoty już całkowicie pozbawione fizyczności, nieśmiertelne.

Na piątym poziomie regeneruje swoją energię świadomość istot z fizycznych poziomów, w tym ludzi, gdy te istoty śpią i mają wizje senne.

Sen ma różne przeznaczenia: regeneracja energii, rozwój duchowy. Niektórzy zapamiętują treść snów i czerpią z nich inspiracje.

Cechy charakterystyczne 5 poziomu: ciało całkowicie energetyczne przy jednoczesnym zachowaniu świadomości, całkowita nie fizyczność, możliwość dobrowolnego kształtowania otaczającego świata (na przykład: ktoś chce być w statku na morzu, to po prostu pojawia się w statku na morzu; albo: ktoś chce być w wieży i mieć włosy długie do ziemi, to pojawia się w wieży i ma włosy długie do ziemi), istoty na poziomach od 5 do 7 nie umierają.

VI poziom gęstości – reprezentują go istoty, które wszystkie stanowią jedną zgodną kompatybilną całość.

Następuje tzw. tworzenie jaźni, tzn. wszystkie istoty tworzą jeden umysł kolektywistyczny, z realnymi faktami.

Są znane Wam z przekazów channelingowych cywilizacje, które doszły do tak wysokiego poziomu rozwoju duchowego: Kasjopeanie, Plejadianie, Suryci, Rhondowie, Lirianie i Ra.

Wszyscy Ra stanowią jeden kolektywny umysł, który udało im się osiągnąć po tysiącach lat ewolucji.

Istoty te są w pełni energią, lecz decyzje i wszystko jest podejmowane w sposób jednomyślny beż żadnych sprzeciwów.

Kasjopeanie to formy myślowe o umyśle zbiorowym i filozofii Służenia Innym, które są tzw. biernymi Symbiontami.

Na poziomach 3, 4 oraz 6 są dwie główne filozofie: Służenia Innym i Służenia Sobie.

VII poziom gęstości – jest to poziom reprezentowany przez istoty zaawansowane we wszechświecie.

Istoty te są tak doskonałe, że można je nazwać w cudzysłowie brydzimi – to Brydy i są tak potężne i tak wysoko zaawansowane techniczne, że żadna siła w kosmosie nie byłaby im się w stanie przeciwstawić.

Osiągnąć ten poziom mogłyby jedynie cywilizacje istniejące i rozwijające się wiele milionów lat.

Na 7 poziomie wszystkie istoty są jednym i tym samym, są całkowicie niefizyczne, oraz widzą wszystko, co istnieje takim, jakim jest naprawdę.

Wymiary i gęstości

Przypominam, że pierwszą gęstość stanowią pierwotne materie i rośliny, drugą gęstość stanowią zwierzęta, trzecią gęstość stanowią na Waszej planecie ludzie.

Reszta poziomów gęstości jest niewidzialna dla człowieka.

Czwarta gęstość to zmienność fizyczności.

Przy wejściu w 4. gęstość, ludzkość straci iluzję liniowości czasu. Czas będzie odczuwany jako zmienny i selektywny.

Piąta gęstość jest strefą kontemplacji. Jest to miejsce, gdzie Symbiont-Dusza trafia po odbyciu danego nosiciela, co do kierunków następnej inkarnacji.

Trafiają tam nie tylko istoty trzeciej gęstości, jak np. ludzie, ale każda istota, nawet zwierzęta czy kamienie posiadają Syncsymbiont.

Reinkarnacja jest iluzją i trwa do czwartej gęstości włącznie, od piątej nie ma już materialnego ciała, a zatem i śmierci.

Wiąże się to z dwutorową ewolucją od pierwszej do czwartej gęstości, gdzie ciało i Symbiont ewoluują niezależnie.

Piąta gęstość jest stanem egzystencji, gdzie traci się powłokę materialną. Jest to stan egzystencji absolutnie eteryczny.

Człowiek łączy się w pewnym stopniu z piątą gęstością podczas snu i to może Wam dać pewne wyobrażenie tego, co czeka po tzw. przejściu – śmierci.

Szósta gęstość, zbiorowe intelekty. Tam zanikają wszelkie atrybuty fizyczności.

Siódmą gęstością jest to, co potocznie na Ziemi nazywacie atrybutem boskości i świetlistości ale to jest Wasze określenie egzystencji.

Poziomy i świadomość

POZIOM 1 (1D) – świadomość jako punkt, materia.

Można to porównać do świadomości malutkiej cząsteczki energii, której jedynym pragnieniem i celem jest zaistnienie jako materia, bycie zauważoną i doświadczenie swego istnienia.

Pierwotne Pragnienie Człowieka – być kimś.

Jest to podstawowy poziom istnienia – stać się materią lub energią.

Rozwój świadomości przebiega od postaci cząsteczki, atomu, poprzez gazy, wodę, materię i minerały, aż do ich szlachetnych odmian.

POZIOM 2 (2D) – świadomość jako linia; rozwój tożsamości grupowej lub gatunkowej. Brak samoświadomości.

Rozwój jej przebiega od prostych gatunków roślin, poprzez drzewa, prymitywne żyjątka, aż do naczelnych, gdzie zaczynają się pojawiać pierwsze oznaki samoświadomości i ego.

POZIOM 3 (3D) – świadomość objętościowa; ego; linearne postrzeganie czasu, utrata tożsamości grupowej i rozwój tożsamości jednostkowej; umiejętność zapamiętywania przeszłości i przewidywania przyszłości z zachowaniem świadomości teraźniejszości.

Na tym poziomie wyłaniają się istoty ludzkie.

Poziom ten tworzy złudzenie podziału, stanowiąc zarazem wezwanie do przebudzenia.

Ludzkość przechodzi obecnie okres przejściowy i wkracza powoli w obszar czwartego poziomu, co tłumaczy tak licznie zachodzące teraz gwałtowne zmiany i mnożące się wyzwania dla rasy ludzkiej.

Trzeci poziom to częstotliwość najsilniejszego oddzielenia od całości i stąd właśnie płyną nauki o integracji i potrzeba wspólnoty.

POZIOM 4 (4D) – nadświadomość; odtworzenie tożsamości grupowej bez utraty tożsamości indywidualnej; cykliczne i płynne postrzeganie czasu; percepcja wielowymiarowa i rzeczywistość wielostopniowa; trudność w zachowaniu wrogo usposobionej świadomości.

W dzisiejszych czasach na Ziemi obszar czwartego stopnia gęstości nakłada się na trzeci.

Częstotliwość drgań trzeciego stopnia ulega wzmożeniu i podwyższa się, dlatego występuje u ludzi na całym świecie nasilenie problemów osobowościowych.

Gdy jaźń dąży do przejścia w czwarty wymiar, muszą zostać rozwiązane konflikty wewnętrzne, a relacje z innymi – uzdrowione!

W tym paśmie częstotliwości panują: odpowiedzialność za siebie, symbiotyczno – duchowa autonomia i jasność w porozumieniu się.

Zanika całkowicie zdolność do ukrywania prawdy, uczuć i myśli.

Jest to ostatni poziom, na którym świadomość wyraża się za pośrednictwem ciała fizycznego.

Wiele cywilizacji z wyboru spędza długie okresy w obrębie tej gęstości.

POZIOM 5 (5D) – (Przewodnicy i Mistrzowie Duchowi) – świadomość „ja” jako świadomość zbiorowa; stan czystej energii; brak ograniczeń czasu linearnego.

Na tym poziomie rozumna świadomość poznaje swoje dziedzictwo. To obszar mądrości.

Wielu z tej dziedziny z wyboru zostaje przewodnikami duchowymi tych, którzy przebywają jeszcze w ciałach fizycznych.

Na piątym poziomie istota utożsamia się ze swą duchową jaźnią i zaczyna być świadoma, kim jest w rzeczywistości, przypomina to proces przypominania.

Tu po raz pierwszy występuje nakierowanie na niefizykalność.

Przy przechodzeniu z piątego i szóstego na siódmy poziom świadomości znikają wyraziste rozgraniczenia.

Ponieważ obszary te nie są nakierowane na fizykalność, podziały się zacierają.

POZIOM 6 (6D) – samoistny zakres doświadczania poziomów świadomości, który może objawić się jako świadomość zbiorowa lub zindywidualizowana, lecz mimo to wyrażająca podstawowe cechy świadomości zjednoczonej oraz nieograniczoności.

Często ten poziom nazywany jest obszarem świadomości Chrystusowej.

Odpowiada ona postawom, jakich świadectwo dali Chrystus lub Budda.

Na tej częstotliwości następuje całkowite przypomnienie i jednostka przyjmuje odpowiedzialność bardziej za całość niż za siebie. Proces ewolucji jaźni i całości staje się jednym i tym samym.

POZIOM 7 (7D) – (Świadomość holistyczna) – świadomość jako doświadczenie wielowymiarowe.

Analogia: rozbite lustro, którego odłamki z powrotem poskładano w jedną, niemal idealną całość, lecz które zachowało pamięć o przeszłym rozdrobnieniu.

Jest to częstotliwość całkowitej jedności lub integracji. Ci, którzy wibrują na tym poziomie, stapiają się w jedno i stają się świadomą całością.

Przyciągają do siebie niczym magnes istoty na niższych stopniach gęstości i nadają bieg naturalnemu dążeniu ku integracji. Wytyczają drogę do następnej oktawy doświadczenia.

Egzystencja nie polega na kolejnym przeżywaniu poszczególnych obszarów gęstości. W rzeczywistości istniejecie na wszystkich stopniach jednocześnie.

Tę wielowymiarową obecność postrzega Wasz Symbiont – Dusza, lecz ego nie jest do tego zdolne.

Wasza istota przenika raczej wszystkie gęstości naraz, niż ewoluuje krok po kroku.

Jest tak, ponieważ poza obrębem ludzkiego doświadczenia czas nie płynie liniowo.

Wszystkie doświadczenia i idee występują jednocześnie.

Nie można tego zrozumieć za pomocą intelektu, gdyż intelekt opiera się na wiedzy płynącej z ego, która ma charakter linearny. Można to tylko pojąć wewnętrznymi, alinearnymi, duchowymi zmysłami.

„Czas” to wytwór, który stwarza w Was wrażenie, że wykonujesz jedną rzecz po drugiej.

Czas linearny pomaga Wam również doświadczyć idei podziału i rozbicia, niezbędnej do nauki w trzeciej gęstości (na 3 poziomie świadomości).

Gdybyście potrafili rozszerzyć i objąć swoją świadomością wszystkie gęstości naraz, nawiązalibyście kontakt z wyższą jaźnią, ze swymi przyszłymi wcieleniami. Jesteście nimi wszystkimi jednocześnie.

To tylko Wasze EGO potrzebuje ciasnych ram rzeczywistości czasu linearnego do porządkowania swego doświadczenia.

To po prostu nieodłączny składnik ludzkiego doświadczenia na 3 poziomie świadomości.

POZIOM 8 (Synchroniczno – Symbiotyczny – Rezonacja ze wszystkim) – oktawa, która przenosi tajemnicę, której nie zgłębiliście.

Rozumienie jest takie, że to nie byłaby świadomość, ale istnienie.

W istnieniu – kreacji jest wszystko, co jest kierunkiem bliższym Centralnej Poświaty Sferycznej zwanej ETERIĄ.

autor: Semjase

Czytaj także inne artykuły autora:

https://www.odkrywamyzakryte.com/lokacja-biokwantowa-symbiont-dusza/

https://www.odkrywamyzakryte.com/wielowymiarowosc-duszy/

https://www.odkrywamyzakryte.com/gestosci-zycia/

https://www.odkrywamyzakryte.com/nadchodzi-wielka-przemiana/

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.