EGZYSTENCJALNOŚĆ – CZĘSTOTLIWOŚĆ I POZIOMY GĘSTOŚCI

Egzystencjalność. Ścieżka wiedzy i nauki jest wryta w obecną chwilę. Nie posiada żadnej historii – tak jak przez Was rozumiane jest to pojęcie. Obraz kręgu istnienia znacie jako alfę i omeg oraz jako nieskończoną inteligencję. Okrąg nigdy się nie kończy. Wszechświat posiada własną autonomiczną świadomość, która jest zdolna do kreowania nowych bytów. Kreatywna jest jedynie myśl. Ludzie już od dawna posiadają w sobie kreatywne moce, ale nie potrafią ich na razie wykorzystywać.

Abyście mogli to zrozumieć, to wytłumaczę Wam to bardzo obrazowo, gdyż bez materii przestrzeń jest płaska.

Jeśli jednak wprowadzicie materię, np. Słońce, to przestrzeń zakrzywia się.

Jest to nośnik nazywany przez Was grawitacją.

Ziemia też zakrzywia przestrzeń.

Księżyc utrzymuje się w orbicie, ponieważ toczy się doliną, która powstała w wyniku zakrzywień, wywołanych obecnością Słońca i Ziemi.

Ziemia krąży po orbicie, ponieważ toczy się doliną, która powstała w środowisku zakrzywionym obecnością Słońca.

Wszystko opiera się na 3 wymiarach oraz równaniach, które zostały utworzone dla tych 3 wymiarów, w których żyje i funkcjonuje ludzkość, a to jest właśnie błąd jednolitej teorii.

Nie dopuszcza się możliwości wielowymiarowej tak skurczonej, że nie widzicie ich, chociaż otaczają Was.

Wytłumaczę to bardzo obrazowo. Widzicie drut telefoniczny, który z daleka wydaje się jednowymiarowy.

Wiecie, że to nieprawda.

Z daleka tego nie widać, ale z bliska, czyli z perspektywy mrówki widać wszystkie wymiary.

Widać zarówno długość drutu, jak i drogę wokół obwodu.

Właśnie tak można sobie wyobrazić istnienie dużych i małych wymiarów.

Przestrzeń kryje więcej wymiarów. Tak możecie zrozumieć, jak mogą istnieć wymiary, których nie widzicie.

Wszystko to ma oddziaływanie ze sobą i tworzy materię przystosowaną, której ludzie nie rozumieją, dlatego że wiedza ta wychodzi poza stan rozumowania.

Cząsteczki są kuliste i rozproszone, a wewnątrz tych cząstek jest coś jeszcze, a jest to wibrujące włókno energii. Efektem tego są cząstki, które tworzą świat i przestrzeń.

To ogromna liczba włókien energii, które wibrują z różnymi częstotliwościami.

Różne częstotliwości produkują różne częstotliwości, które są odpowiedzialne za całą strukturę budowy wszechświata.

Nawet podstawowa matematyka nie sprawdza się w trójwymiarowym wszechświecie, a tym bardziej we wszechświecie, w którym przestrzeń ma 4, 5, 6 wymiarów…

Jednak dopiero przy 10 wymiarach istnieją bardziej złożone dodatkowe wymiary.

Znacie około 20 stałych fizycznych, które opisują wszechświat, takich jak masa elektronów, kwarków, siła oddziaływania grawitacyjnego i elektromagnetycznego.

To około 20 precyzyjne określonych wartości.

Wiecie, ile wynoszą, ale nie wiecie, dlaczego, ponieważ dodatkowe wymiary cechują się skomplikowaną geometrią, grawitacją, mechaniką kwantową oraz oddziaływaniem elektromagnetycznym.

Przestrzeń wiruje i wibruje – wszystko tworzy materie i ciała kuliste i to nawet w naszym organizmie pod mikroskopem, a Wy jesteście na to dowodem.

Poziomy gęstości

Przejdę teraz do gęstości.

I poziom gęstości – odnosi się do tworów przyrodniczych abiotycznych (nieożywionych) i biotycznych (ożywionych).

Konkretnie na pierwszy poziom składają się struktury (np. kamienie — dla istot z innych poziomów, które określane są jako martwa natura, ale to mylne pojęcie) i najbardziej prymitywne organizmy żywe.

Myśląc analogicznie, to każdy następny poziom reprezentują coraz to bardziej zaawansowane organizmy żywe.

Cechy charakterystyczne pierwszego poziomu to: świadomość istnienia fizycznego i dążenie do istnienia biologicznego.

II poziom gęstości – na poziom ten składają się wszystkie występujące na ziemi zwierzęta, które okazują przejawy inteligencji.

Głównie chodzi tu o wszystkie zaawansowane ewolucyjnie bezkręgowce (oprócz człowieka, ponieważ on stoi na wyższym poziomie rozwoju).

Istoty II poziomu wykorzystują inteligencję w poszukiwaniu pożywienia, ale też mają utworzoną hierarchię (zwierzęta stadne), a do tego, tak jak psy potrafią rozróżnić zachowania swoich właścicieli.

W przeciwieństwie do niektórych ludzi – zwierzęta opuszczają ciało fizyczne, zanim dostaną się na wyższy poziom.

Cechy charakterystyczne drugiego poziomu to: całkowita fizyczność, ciało biologiczne, świadomość gatunkowa, świadomość życia biologicznego oraz pierwotne instynkty.

III poziom gęstości – ludzie reprezentują trzeci poziom gęstości, ponieważ potrafią myśleć abstrakcyjnie i niejednokrotnie postępują irracjonalnie wbrew logice.

Regeneracja na tych etapach ewolucyjnych zachodzi przez sen i istoty te pobierają jedynie energię w postaci pożywienia, a czas ich życia jest bardzo krótki.

U istot tych występują przejawy rozwoju duchowego (tylko ludzie).

Trzeci poziom dzieli się także na dwie filozofie: Służenie Innym i Służenie Sobie.

Od około 309 000 lat planeta Ziemia i zamieszkujący ją ludzie znajdują się w rzeczywistości Służenia Sobie, a wcześniej byli w rzeczywistości Służenia Innym.

Zmianie filozofii towarzyszyły kataklizmy.

Siły Służących Sobie i Służących Innym zrównoważą się podczas nadejścia fali zmieniającej rzeczywistość.

Świadomość ludzi wzrasta, a to przejście jest coraz bliżej, gdyż przejawia się poprzez współczesne wydarzenia we wszystkich dziedzinach życia i nauki.

Niektórzy ludzie pochodzą z wyższych poziomów, na przykład piątego, a na trzecim poziomie wybrali z własnej woli całkowicie fizyczną egzystencję, aby doświadczyć fizyczności i stać się świadkami nadchodzących zmian, które mają charakter unikalny.

W dziejach ludzkości nadchodzą przełomowe czasy, ponieważ w kierunku Ziemi zbliża się silna wibracja i razem z nią meteoryty, a za nimi fala, która zmienia rzeczywistość egzystencji z trzeciego do czwartego poziomu.

Proces transformacji będzie bardzo wzmożony i silny, ale będzie przebiegał stopniowo.

Ludzi, którzy będą mieli wyższą wiedzę, będzie w przybliżeniu 144 tysiące. W odpowiednim czasie mają oni podzielić się tą wiedzą z innymi ludźmi.

Być może będą to właśnie oni albo oni oraz ci, których oni zdołają uświadomić.

Cechy charakterystyczne 3 poziomu to: całkowita fizyczność, ciało biologiczne, myślenie abstrakcyjne, a także liniowe postrzeganie czasu.

IV poziom gęstości – jest to poziom reprezentowany przez istoty jeszcze materialne, ale o wiele bardziej zaawansowane ewolucyjnie, gdyż tutaj poziom świadomości i inteligencja są w pełni wykorzystywane.

Istoty IV poziomu regenerują swoje siły nie przez sen, ale przez asymilację fotonową.

Także odżywiają się w ten sposób, a ich układy pokarmowe są w zaniku, ponieważ spożywają już bardzo małe ilości pożywienia, a większość energii czerpią z promieni słonecznych przez asymilację (wchłanianie) fotonów.

Na IV poziomie, także u ludzi (którzy go osiągną), wykształca się nowy rodzaj komórek, dzięki czemu energia pochłaniana będzie ze światła.

Dlatego też układy pokarmowe staną się prawie niepotrzebne i zanikają.

Istoty czwartego poziomu są wysoko rozwinięte, mają zdolności telekinetyczne i telepatyczne, ale też potrafią kontaktować się bytami innych istot bez pomocy medium.

Dodatkowo okres bytowania jest długi.

Ludzie będą mogli żyć po 180-200 lat, jeżeli nie dłużej, a średnia długość życia na czwartym poziomie wynosi na początku 400 lat, później 800.

Na czwartym poziomie jest nadal fizyczność i ciało genetyczne, ale są one inne niż na trzecim.

Z trzeciego poziomu na czwarty można dostać się na kilka sposobów: poprzez „zniknięcie” (co spotkało Majów i inne cywilizacje), przeniesienie, czyli przeskok przez tzw. falę po zakończeniu, trwającego około 390 000 lat, cyklu egzystencji planety na trzech pierwszych całkowicie fizycznych poziomach.

Czwarty poziom, podobnie jak trzeci i szósty, zakłada także dwie główne filozofie: Służenie Innym albo Służenie Sobie.

Od pewnego czasu planeta Ziemia jest pod wpływem przedstawicieli tej drugiej opcji (Carians, Draco, Archonci, Reptylianie).

Cechy charakterystyczne 4 poziomu to: zmienna fizyczność, płynne i nieliniowe postrzeganie czasu oraz świadomość gatunkowa przy zachowaniu świadomości indywidualistycznej.

V poziom gęstości – jest reprezentowany przez istoty o niebywale wysokim poziomie rozwoju.

Tutaj istoty bytują jako czysta energia, ale mają świadomość i są wielowymiarowe (występują w wielu wymiarach w tym samym czasie i przy jednoczesnym zachowaniu świadomości indywidualnej).

Potrafią one modulować, kształtować oraz przekazywać energię i światło.

Do istot V poziomu należą Symbionty dusz istot z poziomów od 1 do 4 oraz istoty, które skończyły cykl egzystencji i nauki na poziomie 4, a nie są jednocześnie jeszcze wystarczająco przygotowane, aby znaleźć się na szóstym.

Dla tych istot, począwszy od IV poziomu, czas i przestrzeń nie są stałe i jednolite (liniowe), ponieważ posiadają one wiedzę, która pozwala im zrozumieć sens istnienia, a także bardzo dobrze znają wszechświat i jego tajemnice.

Dla nich przestrzeń i ogromne odległości między galaktykami nie mają znaczenia, gdyż są to istoty już całkowicie pozbawione fizyczności, ale też są nieśmiertelne.

Na piątym poziomie świadomość istot z fizycznych poziomów regeneruje swoją energię, a w tym również ludzi, gdyż te istoty śpią i mają wizje senne.

Sen ma różne przeznaczenia: regeneracja energii i rozwój duchowy.

Jednak niektórzy zapamiętują treść snów i czerpią z nich inspiracje.

Cechy charakterystyczne 5 poziomu: ciało całkowicie energetyczne przy jednoczesnym zachowaniu świadomości, całkowita niefizyczność, możliwość dobrowolnego kształtowania otaczającego świata (na przykład: ktoś chce być w statku na morzu, to po prostu pojawia się w statku na morzu albo: ktoś chce być w wieży i mieć długie włosy do ziemi, to pojawia się w wieży i ma długie włosy do ziemi), ale też istoty na poziomach od 5 do 7 nie umierają.

VI poziom gęstości – reprezentują go istoty, które wszystkie stanowią jedną zgodną kompatybilną całość.

Następuje tzw. tworzenie jaźni, a to znaczy, że wszystkie istoty tworzą jeden umysł kolektywistyczny z realnymi faktami.

Znane są Wam z przekazów channelingowych cywilizacje, które doszły do tak wysokiego poziomu rozwoju duchowego, czyli Kasjopeanie, Plejadianie, Suryci, Rhondowie, Lirianie i Ra.

Wszyscy Ra stanowią jeden kolektywny umysł, który udało im się osiągnąć po tysiącach lat ewolucji.

Istoty te są w pełni energią, a decyzje i wszystko podejmują w jednomyślny sposób bez żadnych sprzeciwów.

Kasjopeanie to formy myślowe o umyśle zbiorowym i filozofii Służenia Innym, które są tzw. biernymi Symbiontami.

Na poziomach 3, 4 oraz 6 są dwie główne filozofie: Służenia Innym i Służenia Sobie.

VII poziom gęstości – jest to poziom reprezentowany przez istoty zaawansowane we wszechświecie.

Istoty te są tak doskonałe, że można je nazwać w cudzysłowie brydzimi – to Brydy, które są tak potężne i tak wysoko zaawansowane techniczne, że żadna siła w kosmosie nie byłaby w stanie przeciwstawić się im.

Osiągnąć ten poziom mogłyby jedynie cywilizacje istniejące i rozwijające się wiele milionów lat.

Na 7 poziomie wszystkie istoty są jednym i tym samym, są całkowicie niefizyczne oraz widzą wszystko, co istnieje takim, jakim jest naprawdę.

Wymiary i gęstości

Przypominam, że pierwszą gęstość stanowią pierwotne materie i rośliny, drugą stanowią zwierzęta, a trzecią stanowią na Waszej planecie ludzie.

Reszta poziomów gęstości jest niewidzialna dla człowieka.

Czwarta gęstość to zmienność fizyczności.

Przy wejściu w 4. gęstość, ludzkość straci iluzję liniowości czasu.

Czas będzie odczuwany jako zmienny i selektywny.

Piąta gęstość jest strefą kontemplacji i jest to miejsce, gdzie Symbiont-Dusza trafia po odbyciu danego nosiciela, odnośnie do kierunków następnej inkarnacji.

Trafiają tam nie tylko istoty trzeciej gęstości, np. ludzie, ale też każda istota, ponieważ nawet zwierzęta czy kamienie posiadają Syncsymbiont.

Reinkarnacja jest iluzją i trwa włacznie do czwartej gęstości, a od piątej nie ma już materialnego ciała, więc nie ma i śmierci.

Wiąże się to z dwutorową ewolucją od pierwszej do czwartej gęstości, gdzie ciało i Symbiont ewoluują niezależnie.

Piąta gęstość jest stanem egzystencji, gdzie traci się powłokę materialną, a jest to stan egzystencji absolutnie eteryczny.

Człowiek w pewnym stopniu łączy się z piątą gęstością podczas snu, a to może Wam dać pewne wyobrażenie tego, co czeka po tzw. przejściu, czyli śmierci.

Szósta gęstość to zbiorowe intelekty i tam zanikają wszelkie atrybuty fizyczności.

Siódmą gęstością jest to, co potocznie na Ziemi nazywacie atrybutem boskości i świetlistości, ale to jest Wasze określenie egzystencji.

Poziomy i świadomość

POZIOM 1 (1D) – świadomość jako punkt, materia.

Można to porównać do świadomości malutkiej cząsteczki energii, której jedynym pragnieniem i celem jest zaistnienie jako materia, bycie zauważoną i doświadczenie swego istnienia.

Pierwotnym Pragnieniem Człowieka jest być kimś.

Jest to podstawowy poziom istnienia, czyli stać się materią lub energią.

Rozwój świadomości przebiega od postaci cząsteczki, atomu, poprzez gazy, wodę, materię i minerały, aż do ich szlachetnych odmian.

POZIOM 2 (2D) – świadomość jako linia, czyli rozwój tożsamości grupowej lub gatunkowej i tutaj brak jest samoświadomości.

Jej rozwój przebiega od prostych gatunków roślin poprzez drzewa oraz prymitywne żyjątka, aż do naczelnych, gdzie zaczynają się pojawiać pierwsze oznaki samoświadomości i ego.

POZIOM 3 (3D) – świadomość objętościowa, ego oraz linearne postrzeganie czasu, utrata tożsamości grupowej i rozwój tożsamości jednostkowej, a także umiejętność zapamiętywania przeszłości i przewidywania przyszłości z zachowaniem świadomości teraźniejszości.

Na tym poziomie wyłaniają się istoty ludzkie.

Poziom ten tworzy złudzenie podziału, stanowiąc zarazem wezwanie do przebudzenia.

Ludzkość przechodzi obecnie okres przejściowy i wkracza powoli w obszar czwartego poziomu, co tłumaczy tak licznie zachodzące teraz gwałtowne zmiany i mnożące się wyzwania dla rasy ludzkiej.

Trzeci poziom to częstotliwość najsilniejszego oddzielenia od całości i stąd właśnie płyną nauki o integracji i potrzeba wspólnoty.

POZIOM 4 (4D) – nadświadomość, odtworzenie tożsamości grupowej bez utraty tożsamości indywidualnej, cykliczne i płynne postrzeganie czasu, percepcja wielowymiarowa i rzeczywistość wielostopniowa, a także trudność w zachowaniu wrogo usposobionej świadomości.

W dzisiejszych czasach na Ziemi obszar czwartego stopnia gęstości nakłada się na trzeci.

Częstotliwość drgań trzeciego stopnia ulega wzmożeniu i podwyższa się, dlatego występuje u ludzi na całym świecie nasilenie problemów osobowościowych.

Gdy jaźń dąży do przejścia w czwarty wymiar, muszą zostać rozwiązane konflikty wewnętrzne, a relacje z innymi – uzdrowione!

W tym paśmie częstotliwości panują: odpowiedzialność za siebie, symbiotyczno-duchowa autonomia i jasność w porozumieniu się.

Zanika całkowicie zdolność do ukrywania prawdy, uczuć i myśli.

Jest to ostatni poziom, na którym świadomość wyraża się za pośrednictwem ciała fizycznego.

Wiele cywilizacji z wyboru spędza długie okresy w obrębie tej gęstości.

POZIOM 5 (5D) – (Przewodnicy i Mistrzowie Duchowi) – świadomość „ja” jako świadomość zbiorowa, stan czystej energii i tutaj brak jest ograniczeń czasu linearnego.

Na tym poziomie rozumna świadomość poznaje swoje dziedzictwo. To obszar mądrości.

Wielu z tej dziedziny z wyboru zostaje przewodnikami duchowymi tych, którzy przebywają jeszcze w ciałach fizycznych.

Na piątym poziomie istota utożsamia się ze swą duchową jaźnią i zaczyna być świadoma, kim jest w rzeczywistości, a to przypomina proces przypominania.

Tu po raz pierwszy występuje nakierowanie na niefizykalność.

Przy przechodzeniu z piątego i szóstego na siódmy poziom świadomości znikają wyraziste rozgraniczenia.

Dlatego że obszary te nie są nakierowane na fizykalność, to podziały zacierają się.

POZIOM 6 (6D) – samoistny zakres doświadczania poziomów świadomości, który może objawić się jako świadomość zbiorowa lub zindywidualizowana, ale mimo to wyrażająca podstawowe cechy świadomości zjednoczonej oraz nieograniczoności.

Często ten poziom nazywany jest obszarem świadomości Chrystusowej, a dzieje się tak, ponieważ odpowiada ona postawom, jakich świadectwo dali Chrystus lub Budda.

Na tej częstotliwości następuje całkowite przypomnienie i jednostka przyjmuje odpowiedzialność bardziej za całość niż za siebie.

Proces ewolucji jaźni i całości staje się jednym i tym samym.

POZIOM 7 (7D) – (Świadomość holistyczna) – świadomość jako doświadczenie wielowymiarowe.

Analogia: rozbite lustro, którego odłamki z powrotem poskładano w jedną niemal idealną całość, ale jednak zachowało pamięć o przeszłym rozdrobnieniu.

Jest to częstotliwość całkowitej jedności lub integracji, a ci, którzy wibrują na tym poziomie, stapiają się w jedno i stają się świadomą całością.

Istoty na niższych stopniach gęstości przyciągają do siebie niczym magnes i nadają bieg naturalnemu dążeniu ku integracji, ale też wytyczają drogę do następnej oktawy doświadczenia.

Egzystencja nie polega na kolejnym przeżywaniu poszczególnych obszarów gęstości.

W rzeczywistości istniejecie na wszystkich stopniach jednocześnie.

Tę wielowymiarową obecność postrzega Wasz Symbiont – Dusza, a ego nie jest do tego zdolne.

Wasza istota raczej przenika wszystkie gęstości naraz, a nie ewoluuje krok po kroku.

Dzieje się tak, ponieważ poza obrębem ludzkiego doświadczenia czas nie płynie liniowo.

Wszystkie doświadczenia i idee występują jednocześnie.

Nie można tego zrozumieć za pomocą intelektu, gdyż intelekt opiera się na wiedzy płynącej z ego, która ma charakter linearny.

Można to tylko pojąć wewnętrznymi, alinearnymi i duchowymi zmysłami.

„Czas” to wytwór, który stwarza w Was wrażenie, że wykonujecie jedną rzecz po drugiej.

Czas linearny pomaga Wam również doświadczyć idei podziału i rozbicia, która jest niezbędna do nauki w trzeciej gęstości (na 3 poziomie świadomości).

Gdy potrafilibyście rozszerzyć i objąć swoją świadomością wszystkie gęstości naraz, to nawiązalibyście kontakt z wyższą jaźnią oraz ze swymi przyszłymi wcieleniami.

Jesteście nimi wszystkimi jednocześnie.

To tylko Wasze EGO potrzebuje ciasnych ram rzeczywistości czasu linearnego do porządkowania swego doświadczenia.

To po prostu nieodłączny składnik ludzkiego doświadczenia na 3 poziomie świadomości.

POZIOM 8 (Synchroniczno – Symbiotyczny – Rezonacja ze wszystkim) – oktawa, która przenosi tajemnicę, której nie zgłębiliście.

Rozumienie jest takie, że to nie byłaby świadomość, ale istnienie.

W istnieniu, czyli kreacji jest wszystko, co jest kierunkiem bliższym Centralnej Poświaty Sferycznej, która nazywana jest ETERIĄ.

Autor: Semjase

Czytaj także inne artykuły autora:

https://www.odkrywamyzakryte.com/lokacja-biokwantowa-symbiont-dusza/

https://www.odkrywamyzakryte.com/wielowymiarowosc-duszy/

https://www.odkrywamyzakryte.com/gestosci-zycia/

https://www.odkrywamyzakryte.com/nadchodzi-wielka-przemiana/

Wesprzyj niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw i wszechobecnej propagandy.

1) Przelew na konto bankowe Dla: Odkrywamy Zakryte. Numer konta: 70 1050 1807 1000 0091 4563 2593

2) Pay Pal  Kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/

Realizujemy również współpracę reklamową [email protected] i ogłoszenia⇒ KLIK

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.