30 TECHNIK ILUMINATÓW KU WPROWADZANIU NOWEGO PORZĄDKU ŚWIATA

Iluminaci, możnowładcy, wolnomularze, elity, wewnętrzne kręgi – jakkolwiek ich nazwiemy – ich cel jest jeden: NWO, czyli Nowy Porządek Świata. Aby wprowadzić globalne zarządzanie lub jeden rząd światowy, muszą osłabić społeczeństwo. Stosują więc szereg technik w celu ustanowienia NWO , ale za każdą z tych metod kryje się jedna podstawowa praktyka: budzić strach wśród mas, abyśmy polegali na rządzie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony, a tym samym pozbawić nas praw i wolności.

Oto 30 podstawowych technik Iluminatów, które praktykują, by osiągnąć swój cel.

Nękanie – uciekają się do dyskredytowania swojej ofiary, a następnie nękania jej w ekstremalnej formie poprzez niekończące się telefony lub śledzenie, a także ujawnianie negatywnych, dyskredytujących i tajnych informacji, szpiegowanie jej życia i projektów.

Kontrola populacji – wymyślone niedobory żywności, skażenie wody, brak przestrzeni, wyczerpywanie się „zieleni” to manewry, aby odciąć 2/3 światowych miliardów obywateli i uratować się, jednocześnie pozwalając, by śmierć i inne okropności spadły na pozostałych. Subtelnie nakłaniają do zmniejszenia populacji poprzez promowanie farmaceutyków, szczepionek, aborcji, inżynierii genetycznej i eutanazji.  

Zanieczyszczenie – każda forma zatrucia zabije pokaźną populację, więc mogą to wykorzystywać. Zanieczyszczają więc zasoby wodne, zasoby żywności (genetycznie modyfikowana żywność może być tego przykładem) i ziemię (gleba zainfekowana pestycydami i innymi toksycznymi wyciekami).

Obozy zatrzymań – są zakładane jako miejsca przetrzymywania, dopóki nie nastąpi całkowite zniewolenie osób w społeczeństwie, które ich zdaniem będą służyć jako silni i żywi niewolnicy.

Moralna korupcja – była i jest  główną techniką wprowadzania Nowego Porządku Świata, z całym swym antypatriotyzmem i antytradycjonalizmem. Zniszczenie wartości nauczanych w domu zostało zdyskredytowane przez rządowy system edukacji.

Różnorodność – odnosi się do zmuszania nas do okazywania tolerancji, zrozumienia i akceptacji wartości, w które nie wierzymy. Cała „polityczna poprawność” była tego celem. Cenzura i przestępstwa z nienawiści są również środkiem do wymuszania niepożądanych zmian w naszych umysłach.

Różnice rasowe – jest to metoda, za pomocą której tworzą konflikty między rasami i narodowościami.

Usunięcie wiary – Iluminaci ciężko pracują, aby zabronić nam publicznego odwoływania się do wiary samej w sobie.

Ekumenizm – jest kolejnym parametrem religii jednego świata. Wierzenie, że tak zwani „prorocy” są zbawicielami, czynią chrześcijaństwo nieważnym.

Utrata rodzicielskiego autorytetu – elita zachęca dzieci, aby z jednej strony opierały się autorytetowi rodziców, by się ich nie słuchały, a z drugiej zaś chcą, by bezmyślnie były posłuszne właśnie nowemu porządkowi świata.

Niepowodzenie systemu edukacyjnego – edukacja jest kluczowym podejściem do zmiany przekonań dzieci na temat tego, co jest dobre, a co złe. Poprzez programy kontroli umysłu, zmienianie historii, wprowadzanie alternatywnych i poniżających nauk seksualnych oraz fałszywe ideologie realizowany jest cel ogłupiania społeczeństwa od najmłodszych lat.

Perwersja seksualna – jest wykorzystywana do osiągania celów NWO i obniżania naszej moralności, zmuszania nas do akceptowania, a nawet przyjmowania wszystkiego, co nam narzucają.

Narkotyki i alkohol – wyhodowanie społeczeństwa osób uzależnionych od używek jest jednym ze sposobów, aby skłonić ludzi do zaakceptowania spraw sprzecznych z ich moralnością i polegania na rządzie, który ma im pomóc przez to przejść.

Hazard – promowanie nielegalnych działań pod pozorem osiągania „przyjemności” i obietnic zarabiania dużych pieniędzy to kolejny sposób Iluminatów, aby utrzymywać nas w zależności od pieniędzy i materializmu.

Chaos – jest manewrem, który wprawia nas w osłupienie. Umieszczając wydarzenia i działania w ramach totalnego zamieszania, w którym nikt nie wie, co robić, w kogo wierzyć lub na kim polegać, mogą wyłonić się jako zbawiciele, oferując rozwiązania chaosu, który potajemnie sami wzniecili.

Tuszowanie – czego Iluminaci nie chcą, abyśmy wiedzieli, tuszują. Robią to, pozbywając się ludzi, powodując, że „znikają”, umieszczając ważne dokumenty pod nazwami „ściśle tajne” lub rzucając w nas przepisami, które zabraniają dociekania prawdy.

Środowisko – używając globalnego ocieplenia jako „problemu jednoczącego świat”, Illuminaci nie tylko zarabiają pieniądze poprzez korporacyjne programy ekologiczne i towary detaliczne, ale także oszukują ludzi, by wierzyli, że problem jest prawdziwy, podczas gdy w rzeczywistości setki naukowców zaprzeczają jego istnieniu.

Niszczenie siły roboczej – szkodliwe traktaty międzynarodowe i rządowe decyzje spowodowały ogromną utratę miejsc pracy w naszym kraju poprzez niszczenie podstawowych gałęzi przemysłu.

Przestępstwa – społeczeństwo bojące się morderstw, gwałtu, pobicia, przetrzymywania zakładników, porwania lub rosnącej liczny ofiar śmiertelnych wypadków samochodowych, szaleństwa na drodze i „samobójstwa”, wśród innych ohydnych przestępstw, to społeczeństwo lamentujące do władzy o nowe przepisy, pomimo ryzyka utraconych praw i wolności.

Terroryzm – utrzymywanie ludzkich umysłów w stanie niepokoju o ryzyko ataków terrorystycznych (rzeczywistych lub wymyślonych), powoduje, że rezygnujemy z naszych wolności osobistych na rzecz rządowej ochrony.

Niewolnictwo i prostytucja – wiele osób, szczególnie młodszych, zostaje porwanych i zmuszonych do niewolnictwa lub prostytucji. Czarny rynek handlu ludźmi kwitnie na całym świecie.

Ludobójstwo – jest skutecznym sposobem kontroli populacji i ustalenia, jakich ludzi chcą, a którzy są im niepotrzebni. Tych niechcianych Iluminaci pozbywają się za jednym zamachem, np. zlecając morderstwa wyznaczonej grupy religijnej lub rasowej.

Decydenci – moc Iluminatów sięga też decyzji, kto będzie następnym prezydentem lub premierem, kto otrzyma dotacje i fundusze rządowe oraz wszystko, co dotyczy nas na poziomie osobistym i krajowym.

Choroby – bakterie i wirusy mogą zostać uwolnione podczas wojny lub w czasie pokoju, aby stworzyć chaos i zapotrzebowanie na ochronę, która pomogłaby mocarstwom w realizacji ich misji globalizmu. Oprócz użycia bakterii i wirusów testują na ludziach również inne substancje i technologie, które eksperymentują z naszym zdrowiem.

Komputeryzacja i technologia – elita ma wiele tajnych sposobów kontrolowania nas, choć niektóre są wciąż w fazie próbnej. Bluetooth, Wi-Fi i inne zaawansowane narzędzia, a także laser i zaawansowana broń (paralizatory, wiązki cząstek) są również narzędziami do pełnego ustanowienia NWO. Elity mają tajne laboratoria, gdzie szykują czarne operacje. Nigdy jednak nie będą wspierać naukowców i badaczy, którzy tworzą wynalazki lub leki dla dobra ludzkości.

Gospodarka – aby Iluminaci mogli całkowicie przejąć świat, muszą przejąć sektor gospodarczy całego świata, doprowadzić do upadłości tych, które silnie stoją w danym kraju, aby stworzyć gospodarkę opartą na jednym rządzie.

Feminizm i matki pracujące – od momentu, gdy mocarstwa postanowiły wykorzystać feminizm jako sposób na wzburzenie niechęci mężczyzn, kobiet i ich dzieci, nastąpił moment załamania instytucji małżeństwa. Dwie pensje dały rodzicom fałszywe poczucie, że mają pieniądze, dlatego materializm i konsumpcjonizm przeniknął do naszego życia, stając się podstawą egzystencji.

ONZ – organizacja ta dąży do osłabienia m.in. Polski. Zmusza nas do ograniczenia siły nabywczej, wyeliminowania poszczególnych wolności do płacenia oraz brania odpowiedzialności za problemy innych krajów.

Kontrola umysłu – Iluminaci są najbardziej biegli w technikach prania mózgu z wykorzystaniem litanii zasobów, takich jak narkotyki (LSD), projekty (Project Monarch, Phoenix), propaganda (ciągłe bombardowanie nieprawdziwości informacji), oraz gry komputerowe, przemoc i okultyzm promowane w telewizji. Nawet dzieła sztuki są coraz częściej zanieczyszczone wulgarnością i przesiąknięte prymitywnymi insynuacjami.

Fuzje mediów – Iluminaci są właścicielami wszystkich głównych mediów w prasie, telewizji, radiu, muzyce i teatrze. Tworzą konglomeraty i monopole. Dzięki temu mają kontrolę nad wszystkim, co oglądamy, czytamy i słuchamy. Rola mediów niezależnych, niszowych jest wyśmiewana i sprowadzana do rangi teorii spiskowych.

Iluminaci wykorzystują te podejścia między innymi po to, aby wprowadzić Nowy Porządek Świata lub globalny rząd.

Planowali to od dawna, ale teraz ich praktyki ujrzały światło dzienne i docierają do nas z coraz większą mocą.

Będą uciekać się do każdej metody zdobycia tego, czego chcą, bo planowali to długo i ciężko.

Nasza nadzieja na ich przezwyciężenie leży w tym, o co oni walczą – w niedopuszczeniu ich do władzy w najwyższej pozycji, w braku pozwolenia na odbieranie sobie to, co mamy najcenniejsze, na zachowaniu moralności, obudzeniu świadomości i uświadamianiu innych o istniejących zagrożeniach.

→ Sięgnij po więcej → „Światowa Rewolucja Iluminatów”

⇒ Czytaj także: ROZMOWA Z ILLUMINATEM JANA VON HELSINGA

♦ Odkrywaj zakryte z nami, wspieraj rozwój portalu KLIK

♦ Współpraca reklamowa na portalu [email protected]

♦ Zareklamuj światu swą działalność, produkty, miejsce, wydarzenie itd. – dodaj swoje ogłoszenie KLIK

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.

https://www.youtube.com/watch?v=33zlZyh7E6k